Nadační fond Gastrocentra FNKV a 3. LF UK

Detail of Transparent Account

Account Owner:
Nadační fond Gastrocentra FNKV a 3. LF UK
Account Number: 123-7703570247/0100
Currency: CZK
IBAN: CZ25 0100 0001 2377 0357 0247
SWIFT: KOMBCZPP