Dětské zdraví

Detail of Transparent Account

Account Owner:
DĚTSKÉ ZDRAVÍ S.R.O.
Shromažďování prostředků veřejné sbírky s názvem Dětské zdraví.
Account Number: 123-7793350247/0100
Currency: CZK
IBAN: CZ95 0100 0001 2377 9335 0247
SWIFT: KOMBCZPP