KAMILA DUPALOVÁ

Detail of Transparent Account

Account Owner:
KAMILA DUPALOVÁ
Účet slouží k vybírání příspěvků pro Katarinu Zajakovou, aby mohla zahájit vlastní podnikání.
Account Number: 123-8180780257/0100
Currency: CZK
IBAN: CZ96 0100 0001 2381 8078 0257
SWIFT: KOMBCZPP