VISKIEVIČ ANDREJ

Detail of Transparent Account

Account Owner:
Andrej Viskievič
Andýsek je 14ti letý chlapec s těžkou formou DMO. Je upoután na invalidní vozík a odkázán na 24 hod. péči svého otce. Sbírka je na rozšíření a zlepšení péče.
Account Number: 123-8310770277/0100
Currency: CZK
IBAN: CZ89 0100 0001 2383 1077 0277
SWIFT: KOMBCZPP