ÚSTAV PRO SPOLEČENSKÝ VÝZKUM A VZDĚLÁVÁN

Detail of Transparent Account

Account Owner:
Ústav pro společenský výzkum a vzdělávání, z. ú.
Veřejná sbírka Na pomoc osobám trpícím sociálním vyloučením nebo jiným společenským znevýhodněním.
Account Number: 131-1110200227/0100
Currency: CZK
IBAN: CZ83 0100 0001 3111 1020 0227
SWIFT: KOMBCZPP