HORÁK ŠTEFAN

Detail of Transparent Account

Account Owner:
Mudr. Štefan Horák
Sbírka na zdravotnickou pomoc raněným v Rusko-ukrajinské válce
Account Number: 131-2065370247/0100
Currency: CZK
IBAN: CZ42 0100 0001 3120 6537 0247
SWIFT: KOMBCZPP