Bisová Jana

Detail of Transparent Account

Account Owner:
Jana Bisová
Cůltúra. Pro sponzorské dary v rámci oblasti kultury.
Account Number: 131-2733290227/0100
Currency: CZK
IBAN: CZ69 0100 0001 3127 3329 0227
SWIFT: KOMBCZPP