Hořické gymnázium

Detail of Transparent Account

Account Owner:
Hořické gymnázium
Výročí založení školy.
Account Number: 131-2862030237/0100
Currency: CZK
IBAN: CZ55 0100 0001 3128 6203 0237
SWIFT: KOMBCZPP