Školní aktivity a potřeby

Detail of Transparent Account

Account Owner:
Miroslava Medková
Pro děti ze soc.slabých rodin
Account Number: 131-600870237/0100
Currency: CZK
IBAN: CZ11 0100 0001 3106 0087 0237
SWIFT: KOMBCZPP