MEDKOVÁ MIROSLAVA

Detail of Transparent Account

Account Owner:
Miroslava Medková
Školní aktivity a potřeby. Pro děti ze soc. slabých rodin.
Account Number: 131-600870237/0100
Currency: CZK
IBAN: CZ11 0100 0001 3106 0087 0237
SWIFT: KOMBCZPP