ST. MĚSTO BRNO-MĚSTSKÁ ČÁST BRNO-MEDLÁNKY

Detail of Transparent Account

Account Owner:
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO - MČ BRNO-MEDLÁNKY
Account Number: 18628621/0100
Currency: CZK
IBAN: CZ76 0100 0000 0000 1862 8621
SWIFT: KOMBCZPP