Základní parametry programu

  • Pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající z celé České republiky s maximálně 500 zaměstnanci
  • Na financování investic do hmotného nebo nehmotného majetku
  • Výše úvěru v programu COVID Invest je maximálně 90 mil. Kč a je dále omezena Kritérii způsobilosti (65 kB, PDF)
  • Měna úvěru Kč
  • Maximální délka úvěru není stanovena
  • Maximální doba trvání záruky 6 let
  • Maximální výše záruky až 90 % zaručovaného úvěru v závislosti na vyhodnocení konkrétního obchodu
  • Záruka bude sjednávána prostřednictvím Komerční banky v rámci smlouvy o úvěru

Nechcete investiční, ale provozní úvěr COVID III?

CHCI ÚVĚR COVID III

Zájem o investiční úvěr se zárukou ČMZRB – COVID Invest

Zájemce odesláním formuláře projevuje svůj zájem o získání úvěru se zárukou ČMZRB - COVID Invest. Nevzniká mu tím však nárok či právo na poskytnutí uvedeného úvěru.
 

Já jako firma / podnikatel:

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Spolu s výše uvedeným závazně prohlašuji, že

jsem se seznámil s Kritérii způsobilosti (65 kB, PDF) a jako "Konečný příjemce" úvěru se zárukou ČMZRB - COVID Invest je k dnešnímu dni splňuji;
nemám podepsanou úvěrovou smlouvu na úvěr COVID Plus v jiné bance, ani jsem o něj nepožádal;

Zájemce bere na vědomí, že je před poskytnutím úvěru povinen předložit mj. finanční výkazy nebo daňové přiznání za rok 2019.

Vámi zadané údaje zpracováváme jen za účelem posouzení Vašeho požadavku na poskytnutí úvěru se zárukou ČMZRB - COVID Invest. Bližší informace naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

* Povinné pole