Základní parametry programu

  • Pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající z celé České republiky s maximálně 500 zaměstnanci
  • Pro financování provozních potřeb včetně revolvingu
  • Maximální doba trvání záruky 3 roky
  • Výše úvěru v programu COVID III je maximálně 50 mil. Kč a je dále omezena Kritérii způsobilosti (64 kB, PDF)
  • Měna úvěru Kč

Nechcete provozní, ale investiční úvěr COVID Invest?

CHCI ÚVĚR COVID Invest

Zájem o provozní úvěr se zárukou ČMZRB – COVID III

Zájemce odesláním formuláře projevuje svůj zájem o získání úvěru se zárukou ČMZRB - COVID III. Nevzniká mu tím však nárok či právo na poskytnutí uvedeného úvěru. 

Já jako firma / podnikatel:

Průměrný přepočtený počet zaměstnanců

Spolu s výše uvedeným závazně prohlašuji, že

jsem se seznámil s Kritérii způsobilosti (64 kB, PDF) a jako "Konečný příjemce" úvěru se zárukou ČMZRB - COVID III je k dnešnímu dni splňuji;
nemám podepsanou úvěrovou smlouvu na úvěr COVID Plus v jiné bance, ani jsem o něj nepožádal.

Zájemce bere na vědomí, že je před poskytnutím úvěru povinen předložit mj. finanční výkazy nebo daňové přiznání za rok 2019.

Vámi zadané údaje zpracováváme jen za účelem posouzení Vašeho požadavku na poskytnutí úvěru se zárukou ČMZRB - COVID III. Bližší informace naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů.

* Povinné pole