Inspirujte se inovativními projekty

Rozvíjejte své město nebo firmu díky moderním technologiím a inovacím

Hodí se vědět

V poslední době se stále více setkáváme s pojmem Smart City. Co si lze pod tím představit? Podle definice jde o komplexní a strategický přístup k rozvoji měst s využitím dat, digitálních, informačních a komunikačních technologií, jehož základním cílem je zvýšení kvality života obyvatelů. Komplexní rozvoj měst s využitím inovativních postupů a řešení ovšem nemusí být postaveno pouze na základech Smart City, které je založeno na sběru, analyzování a následném využití dat.

Strategický přístup k rozvoji měst může mít daleko širší záběr. Chytrá řešení nutně nemusejí znamenat jen nové informační technologie. Hlavními smyslem a cílem strategického přístupu je v každém případě zachování udržitelného rozvoje municipalit spočívající v efektivním využíváním stávajících zdrojů a hledání nových alternativ, eliminaci negativních dopadů na životní prostředí, efektivním řešení vodního hospodářství, optimalizaci dopravy a udržení kvalitních životních podmínek pro obyvatele. Důležitým prvkem strategického přístupu k rozvoji měst a obcí musí také být snaha o aktivní zapojení občanů do života měst a to i s pomocí moderních komunikačních prostředků.

Hlavní prvky:

 • Životní prostředí – optimalizace spotřeby energie, nakládání s odpady, vodní hospodářství, recyklace, obnovitelné zdroje energie, ekologická veřejná doprava
 • Doprava – eliminace dopravní zátěže, řízení dopravy a její bezpečnost, parkování, podpora ekologické dopravy, sdílení dopravních prostředků
 • Úřad, ekonomika, ICT – optimalizace výdajů, efektivní řízení a procesy, podpora tvorby pracovních míst, podpora investic a podnikatelského prostředí, komunikace s úřady nebo firmami, elektronizace úřadů
 • Veřejný prostor a budovy – městský mobiliář, sportoviště a dětská hřiště, městské cyklostezky, informační panely, Wi-Fi hot spoty, efektivní a inteligentní veřejně osvětlení, kamerové systémy, inteligentní budovy, řízení osvětlení v interiérech a energeticky úsporné budovy
 • Lidé/Obyvatelé – celoživotní vzdělávání, bezpečnost, zapojení obyvatel do veřejného života

Cílem je rozvoj firem s využitím datových analýz, digitálních, informačních technologií a inovací. V řadě oblastí lze vyžít podobný přístup, který je aplikován v konceptu Smart City. Podnikatelské subjekty mají také zájem o zefektivnění své činnosti, její modernizaci, eliminaci dopadů na životní prostředí a v neposlední řadě na zvýšení konkurenceschopnosti za pomoci moderních technologií.

Hlavní prvky:

 • Ekonomika – optimalizace výdajů, efektivní řízení, procesy, logistika
 • Nakládání s odpady a oběhové hospodářství – eliminace tvorby odpadů, efektivita výroby, recyklace
 • Energetické úspory – optimalizace spotřeby energie, obnovitelné zdroje energie, snižování emisí CO2
 • Budovy - inteligentní budovy, řízení osvětlení v interiérech, energeticky úsporné budovy
 • Lidé – vedení a rozvoj lidí
 • ICT – využití nových informačních technologií

Svět inovací