Služby emitentům

Služby poskytované emitentům cenných papírů k jejich správě a výplatě výnosů.

S čím vám
pomůžeme?

Zajistit kompletní
služby spojené s emisí
cenných papírů

Služby pro emise listinných i zaknihovaných cenných papírů 

Spolupráce s týmem specialistů

Výplaty výnosů v hotovosti nebo na účet v ČR nebo zahraničí 

Služby na míru podle potřeb emitenta

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

Služby jsou určeny emitentům cenných papírů, Penzijnímu fondu KB, Garančnímu systému finančního trhu a jiným právnickým osobám či fyzickým osobám, které chtějí vyplatit peníze prostřednictvím sítě našich poboček.

Administrace emisí CP pro zaknihované cenné papíry

 • Uzavření smluv s Centrálním depozitářem cenných papírů
 • Registrace a vypořádání primární emise
 • Zajištění výpisu z evidence emise jako podklad pro výplatu výnosů a splacení nominální hodnoty
 • Funkce výpočtového agenta v případě pohyblivého úroku
 • Zprostředkování výplaty výnosů a splacení nominální hodnoty

Administrace emisí CP pro listinné cenné papíry

 • Registrace a vypořádání primární emise
 • Uložení sběrného dluhopisu
 • Vedení registru jednotlivých podílů na sběrném dluhopise
 • Funkce výpočtového agenta v případě pohyblivého úroku
 • Zprostředkování výplaty výnosů a splacení nominální hodnoty

Zajištění dalších služeb dle požadavků emitenta (např. oznámení v tisku, oznámení vlastníkům dluhopisů, průběžné vyhodnocování, vyřizování korespondence apod.)

Výpis z evidence emise

 • Vyzvednutí výpisu z evidence emise z Centrálního depozitáře cenných papírů
 • Předání výpisu emitentovi v elektronické či písemné podobě

Výplata výnosů z cenných papírů a ostatní přímé platby

 • Dohoda mezi klientem a bankou o podmínkách výplaty
 • Peníze jsou vypláceny při předložení dokladu potvrzujícího totožnost příjemce (OP, pas, výpis z OR, jiný doklad)
 • Výplata v hotovosti nebo na účet v ČR či v zahraničí podle dohodnutých podmínek
 • Převod na účet může být proveden na základě žádosti o jednorázový nebo trvalý převod (neplatí pro dávky penzijního připojištění)
 • Možnost zaslat příjemcům Oznámením o výplatě prostřednictvím KB
 • Systém online výplat umožňuje zjistit aktuální stav výplat či stav k požadovanému datu
 • Možnost zadat jednorázový nebo trvalý příkaz k převodu výnosů na účet
 • Lze zabezpečit velký objem výplat rychle a s minimálními náklady

Imobilizace akcií

 • Výběr listinných akcií od akcionářů na vybraných pobočkách banky (dle požadavku emitenta)
 • Úschova akcií
 • Vedení evidence akcionářů včetně poskytnutí výpisu z evidence akcionářů
 • Výplata dividend
 • Další navazující služby pro jednotlivé akcionáře – změny identifikačních údajů, převody a přechody na nové majitele, zápis/změny/zánik zástavního práva apod.

Odkazy:

Získejte aktuální informace o vývoji na finančních trzích

Služby jsou určeny emitentům cenných papírů, Penzijnímu fondu KB, Garančnímu systému finančního trhu a jiným právnickým osobám či fyzickým osobám, které chtějí vyplatit peníze prostřednictvím sítě našich poboček.