S čím vám
pomůžeme?

Obstarat finanční prostředky
emisí směnek nebo zhodnotit
volné prostředky jejich
nákupem

Získání prostředků za předem známý úrok a na pevně stanovenou dobu

Zhodnocení volných prostředků za předem známý úrok na pevně stanovenou dobu 

Možnost úhrady závazku před termínem a bez sankcí

Automatické vypořádání směnky v den valuty i v den splatnosti obchodu při úschově směnky v KB 

DALŠÍ VÝHODY

 • Směnku je možné převést

 • Investor i emitent obdrží ke kontrole konfirmaci s parametry obchodu

 • Možnost ponechání směnky v úschově KB

 • Splatnost směnky až až 12 měsíců

Sjednejte si

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Médiem obchodu je finanční směnka vlastní, vystavená Komerční bankou jménem emitenta (dlužníka) na řad investora (věřitele) – kreditní riziko emitenta nese investor
   
 • Emise směnek umožní emitentovi získat finanční prostředky za fixní úrok a pružně tak řídit krátkodobé finanční zdroje
   
 • Investorovi směnka nabízí uložení volných finančních prostředků do relativně bezpečného aktiva – výnos odpovídá riziku zohledňujícímu kreditní riziko/rating dlužníka – a za fixní úrok
   
 • Investorovi banka oznámí pouze obchodní jméno emitenta
   
 • Investorem musí být naším klientem
   
 • Emitent musí být naším klientem
   
 • Směnka je převoditelná, má splatnost 1 až 12 měsíců a lze ji zanechat v úschově přímo u Komerční banky, která v tom případě zajistí:
  • Vypořádání v den valuty obchodu
    
  • Vypořádání v den indosace (jestliže investor směnku dále prodává)
    
  • Automatickou prezentaci v den splatnosti a následné vypořádání směnky
    
 • Transakce s Finanční směnkou vlastní mohou mít určité daňové dopady, například, ale nikoliv pouze, v oblasti daně z přidané hodnoty. Doporučujeme, abyste svou daňovou problematiku konzultovali se svým daňovým poradcem dříve, než sjednáte obchod
   
 • Riziko pro investora v podobě selhání emitenta při nedodržení svých závazků při splatnosti směnky.

Odkazy:

Získejte aktuální informace o vývoji na finančních trzích

Pro emitenty:

 • Automatické vypořádání v den valuty i v den splatnosti obchodu (podmíněno úschovou směnky u Komerční banky)
 • Přístup k peněžním prostředkům za předem známý úrok a s přesně stanovenou dobou splatnosti

Pro investory:

 • Automatické vypořádání směnky v den valuty i v den splatnosti obchodu, případně v den indosace (pokud investor směnku dále prodává) – podmíněno úschovou směnky u KB
 • Bezplatná automatická prezentace směnky v den splatnosti – podmíněno úschovou směnky u KB
 • Zhodnocení volných finančních prostředků, které odpovídá ratingu emitenta na finančním trhu; úrok i doba splatnosti jsou předem známy

Směnku vlastní můžete vystavit jako emitent (dlužník) nebo získat jako investor (věřitel). Banka v obchodu vystupuje pouze jako obstaravatel a vyhledává vhodné protistrany.

Získejte aktuální informace o vývoji na finančních trzích