S čím vám
pomůžeme?

Efektivně spravovat finanční
prostředky z Fondu rozvoje
bydlení

Jednoduchá správa finanční podpory z Fondu rozvoje bydlení 

Bezpečné uložení finančních prostředků 

Kontrola účelu čerpání prostředků i termínů pro dočerpání 

Pravidelné měsíční zprávy o klientech v prodlení 

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • jedná se o produkt, který umožní přijímat a přerozdělovat finanční podporu z Fondu rozvoje bydlení k péči o stávající bytový fond – nízkoúročené úvěry obcím ze státního rozpočtu
   
 • umožní poskytnout finanční podporu z FRB i soukromým vlastníkům bytového fondu v obci a majitelům bytůúčelový účet půjčky
   
 • nabízí jednoduchou správu získané finanční podpory
   
 • tento produkt dále umožní:
   
  • kontrolovat účel čerpání z návazných účelových účtů půjček
    
  • kontrolovat termíny pro dočerpání půjček
    
  • pravidelnou kontrolu splácení půjček klientů, kteří jsou v prodlení – pravidelná měsíční zpráva pro obec zpracovaná KB
    
 • prostředky státní půjčky lze použít až po nabytí účinnosti vyhlášky obce a po uzavření smlouvy s peněžním ústavem
   
 • podmínky pro poskytování stanovuje Ministerstvo pro místní rozvoj
   
 • postup poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov upravuje obec vyhláškou
   
 • postup při nakládání s finančními prostředky fondu:
   
  • v souladu s vyhláškou obce vytvoří obec z prostředků půjčky převedených z Fondu rozvoje bydlení fond vedený na zvláštním běžném účtu (běžný účet FRB)
    
  • půjčka je splatná jednorázově do 10 let od jejího poskytnutí
    
  • ve vyhlášce specifikuje obec:
   • formy pomoci
     
   • výši jednotlivých typů úvěrů
     
   • jejich splatnost
     
   • úrokové sazby