S čím vám
pomůžeme?

Přenechte nám starosti
o správu a inkaso
pohledávek

Rychlý přístup k finančním prostředkům

Získáte 70-90 % financování ceny pohledávek

Svým zákazníkům můžete nabídnout lepší podmínky

Stav pohledávek vidíte online

KOMU SE FACTORING HODÍ

Firmám a podnikatelům, kteří pravidelně dodávají zboží nebo služby stálým zákazníkům

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Factoring zajišťuje financování pohledávek z obchodního styku, případně i se zárukou proti platební neschopnosti odběratelů
 • Nabízí inkaso a správu krátkodobých pohledávek s odloženou splatností až na 90 dní
 • Získáte financování standardně od 70 do 90 %, výjimečně až 100 % hodnoty faktur
 • Můžete čerpat prostředky podle hodnoty dodávek
 • Díky factoringu získáte možnost nabídnout svým zákazníkům výhodnější obchodní podmínky a tím zvýšíte konkurenceschopnost své společnosti
 • Pro factoring by měli být vybráni minimálně tři tuzemští nebo zahraniční odběratelé s celkovým ročním obratem alespoň 10 milionů Kč

Factoring usnadňuje elektronickou komunikaci s faktorem, která umožní on-line:

 • Postupování faktur
 • Komunikaci o stavu pohledávek
 • Příjem faktur za služby (provizní, úrokové, poplatkové)

Okamžitý přístup k finančním prostředkům

 • Posílení likvidity společnosti
 • Flexibilní nástroj financování podle rozsahu dodávek
 • Možnost získání finančních prostředků okamžitě po dodání zboží či služby
 • Funkce krátkodobého úvěru
 • V případě, že odběratel uhradí fakturu do 60 dnů po splatnosti, klient je o této skutečnosti informován, ale nejsou mu účtovány žádné sankční úroky ani pokuta
 • Klient nemusí vymáhat pohledávky od svých odběratelů

Zvýšení konkurenceschopnosti

 • Prostřednictvím factoringu může klient svým odběratelům nabídnout odloženou splatnost standardně až 90 dní, výjimečně až 120 dní
 • Možnost obchodovat na otevřený účet
 • Klient není nucen žádat o otevření akreditivu, a přesto získává záruku proti nezaplacení v případě platební neschopnosti odběratele
 • Klient potřebuje pouze obchodní kontrakt s odběratelem, který obsahuje všechny základní informace o obchodu a dodávce a řádné doklady spojené s dodávkou

Zahrnutí nákladů na factoring do cen

 • V rámci factoringu je účtován jednorázový factoringový poplatek a úrok z poskytnutého předfinancování
 • část nákladů spojených s factoringem může klient zahrnout do ceny dodávky
 • svému odběrateli vlastně poskytuje dodavatelský úvěr

Produkt je určen firmám a podnikatelům, kteří pravidelně dodávají zboží nebo služby stálým zákazníkům.

Kdy Factoring není vhodný:

 • Pro situace, kdy existuje zákaz postupování pohledávek
 • Pohledávky jsou zastaveny třetím osobám
 • Když dochází ke vzájemným dodávkám
 • Při dodávkách majetkově propojeným společnostem

Odkazy:

Podívejte se na podrobné informace o Factoringu KB