S čím vám
pomůžeme?

Získáte peníze ihned po
dodávce zboží a akceptaci
dokumentů pod
dokumentárním akreditivem

Rizika spojená s pohledávkou přenesete na banku

Díky možnosti odložení splatnosti získáte nové zákazníky

Máte k dispozici finance pro aktuální potřeby

Zbavíte se pohledávek v účetní rozvaze

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Jedná se o úplatné postoupení v budoucnu splatných pohledávek pod dokumentárním akreditivem, které vznikly v rámci uskutečněných obchodních případů
 • Produkt je vhodný pro podnikatele i právnické osoby 
 • Forfaiting je realizován bez zpětného postihu na předchozího majitele pohledávky
 • Forfaiting vám umožní získání finančních prostředků ihned po dodávce zboží nebo služeb a akceptaci dokumentů pod dokumentárním akreditivem
 • Snížíte objem pohledávek v účetní rozvaze
 • Zlepšíte finanční ukazatele společnosti
 • Zvýšíte svou konkurenceschopnost při získávání zakázek díky možnosti nabízet odloženou splatnost
 • Individuální cena za postoupení pohledávek závisí na bonitě banky vystavující dokumentární akreditiv, výši pohledávky a délce odložené splatnosti pohledávky. Odměna banky se obvykle odečítá od nominální hodnoty pohledávky vyplacené v okamžiku realizace forfaitingu.
 • Dolní hranice pohledávky činí obvykle 1 mil. Kč nebo ekvivalent v jiné měně
 • Minimální odložená splatnost pohledávky je obvykle 45 dní 
 • Forfaiting lze připravit již před podpisem kupní smlouvy a zahrnout tak jeho náklady do ceny dodávky

Schéma transakce

 1. kupní smlouva (kontrakt)
 2. žádost o vystavení dokumentárního akreditivu
 3. akreditiv
 4. dodávka zboží nebo služeb
 5. prezentace akreditivních dokumentů
 6. akceptace akreditivních dokumentů
 7. forfaitingová smlouva + cese pohledávky
 8. výplata diskontované nominální hodnoty pohledávky
 9. inkaso nominální hodnoty pohledávky k datu splatnosti

Dokumenty ke stažení:

Najděte si svého specialistu zahraničního obchodu (PDF, 249 kB)