S čím vám
pomůžeme?

Zajistěte si financování
v budoucnu splatných
pohledávek z obchodního
styku

Snižte objem pohledávek v účetní rozvaze

Získejte finance bezprostředně po dodávce

Cenu za postoupení stanovujeme individuálně

 Připravte odkup před kontraktem a zahrňte náklady do ceny

DALŠÍ VÝHODY

 • Přenechejte Factoringu starosti o správu a inkaso pohledávek

 • Zvyšte konkurenceschopnost nabídkou odložené splatnosti

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Zajišťuje financování v budoucnu splatných pohledávek z obchodního styku
 • Tento odkup pohledávek může být realizován bez zpětného postihu nebo se zpětným postihem na původního majitele
 • Dolní hranice odkupované pohledávky činí obvykle 5 mil. Kč nebo ekvivalent částky v jiné měně
 • Minimální splatnost pohledávky pro odkup je obvykle od 180 dnů
 • Cena za postoupení pohledávky se stanovuje individuálně
 • Odkupovány jsou krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé pohledávky, možnost sjednání splátkového kalendáře
 • Získáte finanční prostředky do výše až 100 % hodnoty pohledávky
 • Snížíte objem pohledávek v účetní rozvaze
 • Zvýšíte svou konkurenceschopnost při získávání zakázek díky možnosti nabídnout odloženou splatnost
 • Individuální cena za postoupení pohledávek v závislosti na konkrétních parametrech transakce – cena se obvykle odečítá od částky vyplacené v okamžiku odkupu pohledávky
 • Odkup pohledávek lze připravit už před uzavřením obchodu a zahrnout tak jeho náklady do ceny dodávky

Okamžitý přístup k finančním prostředkům:

 • možnost získání finančních prostředků okamžitě po dodání zboží nebo služby
 • v případě odkupu pohledávek bez postihu nemusíte vymáhat pohledávky od svých odběratelů
 • potřebujete pouze obchodní kontrakt s odběratelem, který obsahuje všechny základní informace o obchodu a dodávce a řádné doklady spojené s dodávkou

Zahrnutí nákladů na odkupy pohledávek do cen:

 • v rámci odkupů pohledávek je účtován jednorázový poplatek a diskontní úrok z poskytnutého financování

 • část nákladů nebo celé náklady spojené s odkupem pohledávek můžete zahrnout do ceny dodávky
 • svému odběrateli vlastně poskytujete dodavatelský úvěr

Odkupy pohledávek nejsou vhodné:

 • pro situace, kdy existuje zákaz postupování pohledávek
 • pro pohledávky, které jsou zastaveny třetím osobám
 • při dodávkách majetkově propojeným společnostem

Odkazy:

Podívejte se na podrobné informace o Factoringu.