Investiční financování

Agroúvěr Prémium 2018

Zvýhodněné financování zemědělské techniky a strojů.
 • Prémie až 272 000 Kč
 • Finanční prémie až 3 % z výše poskytnutého úvěru

EuroEnergie

Financování energeticky úsporných projektů se zárukou Evropské investiční banky.
 • Na energetické projekty až 136 mil. Kč
 • Nižší úrok než u klasických úvěrů

Euroinovace

Financování inovativních projektů se zárukou Evropského investičního fondu.
 • Na inovativní projekty až 190 mil. Kč
 • Nižší úrok než u klasických úvěrů

FleetLease

Nákup auta i celého vozového parku na leasing včetně služeb.
 • Cenové zvýhodnění na nákup vozů 
 • Správu vozového parku řeší leasingová společnost

Kontokorentní úvěr na dobu určitou i neurčitou - financování investic

Když potřebujete financovat provoz i časový nesoulad v cashflow.
 • Čerpejte opakovaně a bez administrativy
 • Čím větší část úvěru splatíte, tím víc můžete znovu čerpat

Leasing

Leasingové financování investic nad 1 mil. Kč možností odkupu pronajaté věci.
 • Pravidelné i nepravidelné splátky leasingu
 • Optimalizujte investiční náklady a výnosy

Municipální investiční úvěr

Úvěr na pořízení majetku nebo předfinancování dotací.
 • Zafinancujeme náročné investiční akce
 • Vyřešíme dočasný finanční nesoulad v rozpočtu

Program Ponte II

Úvěr na předfinancování nebo spolufinancování projektů s dotací z fondů EU i jiných zdrojů.
 • Řešení financování všech fází projektu
 • Nabídka odpovídající potřebám žadatelů o dotaci

Úvěr na movitou věc

Podnikatelský úvěr k financování nákupu strojů, dopravní techniky a dalšího movitého majetku.
 • Délku splácení si nastavíte podle svých potřeb
 • Splátky úvěru můžete platit z výnosů své investice

Úvěr na výkyvy v CF

Pro překlenutí období nevyrovnaných příjmů a výdajů.
 • Splátky nastavíme tak, aby podpořily vývoj podnikání
 • Optimalizujte svou dluhovou službu

Úvěr na změnu kapitálu

Úvěr na financování dividend, podílů na zisku a refinancování nebankovních půjček.
 • Získejte zdroje pro své další podnikání
 • Vyřešíme i refinancování existujících závazků