Agroúvěr Prémium
Zvýhodněné financování zemědělské techniky a strojů
 • Prémie až 300 000 Kč
 • Finanční prémie až 3 % z výše poskytnutého úvěru
Euroinovace
Financování inovativních projektů se zárukou Evropského investičního fondu
 • Na inovativní projekty až 190 mil. Kč
 • Nižší úrok než u klasických úvěrů
Euroinovace
Financování inovativních projektů se zárukou Evropského investičního fondu
 • Na inovativní projekty až 190 mil. Kč
 • Nižší úrok než u klasických úvěrů
FleetLease
Nákup auta i celého vozového parku na leasing včetně služeb
 • Cenové zvýhodnění na nákup vozů 
 • Správu vozového parku řeší leasingová společnost
Green Loan – Zelený úvěr
Investiční úvěr na zařízení, technologie nebo stavbu, které mají přínos z hlediska životního prostředí
 • Půjčíme vám na investice, které plánujete, aby váš byznys byl udržitelnější
 • Green Loan můžete komunikovat jako způsob udržitelného financování s pozitivním environmentálním dopadem
Kontokorentní úvěr na dobu určitou i neurčitou – financování investic
Když potřebujete financovat provoz i časový nesoulad v cashflow
 • Čerpejte opakovaně a bez administrativy
 • Čím větší část úvěru splatíte, tím víc můžete znovu čerpat
Leasing
Leasingové financování investic nad 1 mil. Kč možností odkupu pronajaté věci.
 • Pravidelné i nepravidelné splátky leasingu
 • Optimalizujte investiční náklady a výnosy
Municipální investiční úvěr
Úvěr na pořízení majetku nebo předfinancování dotací
 • Zafinancujeme náročné investiční akce
 • Vyřešíme dočasný finanční nesoulad v rozpočtu
Municipální investiční úvěr
Úvěr na pořízení majetku nebo předfinancování dotací
 • Zafinancujeme náročné investiční akce
 • Vyřešíme dočasný finanční nesoulad v rozpočtu
Program Ponte II
Úvěr na předfinancování nebo spolufinancování projektů s dotací z fondů EU i jiných zdrojů.
 • Řešení financování všech fází projektu
 • Nabídka odpovídající potřebám žadatelů o dotaci
Úvěr EuroCreative
Úvěr s využitím záruky Evropského investičního fondu pro firmy
 • Úvěr až do výše 52 milionů Kč
 • Pro projekty kulturního či kreativního sektoru
Úvěr EuroCreative
Úvěr s využitím záruky Evropského investičního fondu pro firmy
 • Úvěr až do výše 52 milionů Kč
 • Pro projekty kulturního či kreativního sektoru
Úvěr na movitou věc
Podnikatelský úvěr k financování nákupu strojů, dopravní techniky a dalšího movitého majetku.
 • Délku splácení si nastavíte podle svých potřeb
 • Splátky úvěru můžete platit z výnosů své investice
Úvěr na movitou věc
Podnikatelský úvěr k financování nákupu strojů, dopravní techniky a dalšího movitého majetku.
 • Délku splácení si nastavíte podle svých potřeb
 • Splátky úvěru můžete platit z výnosů své investice
Úvěr na výkyvy v CF
Pro překlenutí období nevyrovnaných příjmů a výdajů.
 • Splátky nastavíme tak, aby podpořily vývoj podnikání
 • Optimalizujte svou dluhovou službu
Úvěr na změnu kapitálu
Úvěr na financování dividend, podílů na zisku a refinancování nebankovních půjček.
 • Získejte zdroje pro své další podnikání
 • Vyřešíme i refinancování existujících závazků