S čím vám
pomůžeme?

Využijte finanční a operativní
leasing pro financování
investic nad 1 milion
 Kč

Vyberte si finanční či operativní leasing dle potřeb firmy

Odepište si splátky leasingu z daní jako provozní náklad

Hraďte leasingové splátky z výnosů vaší investice

Optimalizujte investiční náklady a výnosy

DALŠÍ VÝHODY

 • Leasing vám umožní zachovat likviditu podniku

 • Umožňujeme pravidelné i nepravidelné splátky leasingu

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Financování rozvoje podnikání se zachováním likvidity podniku
 • Financovaný předmět kupuje leasingová společnost a proti úhradě leasingových splátek jej přenechá k užívání nájemci
 • Možnost splácení leasingových splátek z výnosů investice v pravidelných nebo nepravidelných splátkách
 • Možnost zařadit leasingové splátky mezi daňově uznatelné náklady
 • Volba mezi finančním a operativním leasingem
 • Pevné i variabilní úrokové sazby
 • Variabilní úrokové sazby jsou vázány na základní referenční sazbu (Pribor/Euribor), která odráží vývoj peněžního trhu
 • Flexibilní strukturování splátkového kalendáře
 • Stanovení doby splácení podle potřeb klienta a délky a formy užívání předmětu leasingu
 • Dlouhodobý pronájem s následnou koupí pronajaté věci

Minimální doba pronájmu je závislá na zařazení předmětu do odpisové skupiny

 • první odpisová skupina má minimální dobu trvání 36 měsíců
 • druhá odpisová skupina – minimální doba 54 měsíců v případě financování leasingem
 • třetí odpisová skupina – minimální doba 114 měsíců v případě financování leasingem

 

 • K datu ukončení smlouvy o finančním leasingu nesmí být kupní cena vyšší než daňová zůstatková cena dle rovnoměrného odpisodpisování
 • Optimální daňová úspora umožní plnou amortizaci
 • Prodejní cena je stanovena na minimální hodnotu, (např. 1 % kupní ceny), aby po převodu vlastnictví nevznikla povinnost aktivace
 • Daňová optimalizace
 • Podpora vytváření „skrytých“ rezerv v investičním majetku nájemce
 • Dlouhodobý smluvní vztah
 • Nájemce užívá předmět leasingu po smluvně stanovenou dobu proti splácení pravidelných leasingových splátek
 • K datu ukončení předmět vrací leasingové společnosti, případně využijte kupní opci za předem stanovenou zůstatkovou prodejní cenu
 • Nájemce může neustále obnovovat výrobní prostředky, aniž by je musel po uplynutí doby leasingu odkoupit
 • Pouze finančně silným společnostem
 • Ve spolupráci s dodavatelem, který leasingové společnosti zaručí odkup předmětu leasingu po jeho vrácení nájemcem
 • Operativní leasing je třeba individuálně konzultovat s bankovním poradcem nebo leasingovým specialistou

Určeno pro podnikové klienty, kteří chtějí financovat investice na 1 milion Kč.

Poskytovatelem produktu je SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., člen Skupiny Société Générale.