S čím vám
pomůžeme?

Udržitelné financování je oporou na cestě
k udržitelnosti vaší společnosti

Green Loan jakou součást udržitelného financování působí pozitivně na reputaci firmy

Propojíte financování na strategii udržitelnosti

Možnost zvýhodnění úrokové sazby

Nadstandardní pojištění all risk

Lze kombinovat s dotacemi z PRV a OPPIK

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Green Loan je účelově vázané financování projektu, který je environmentálně šetrný nebo přínosný
 • Proces realizace Green Loanu se řídí mezinárodní metodikou, celým procesem vás provedou experti Komerční banky
 • Výhodou je komunikace o čerpání Green Loan směrem ke stakeholderům – posílení dobré reputace společnosti, zvýšení atraktivnosti pro investory apod Odlišnost od investičního úvěru: Nutnost transparentně doložit využití finančních prostředků na environmentálně šetrný nebo přínosný projekt a také prokázat jeho pozitivní environmentální dopad
 • Komerční banka na tyto úvěry nabízí možnost zvýhodnění úrokové sazby
 • Příklady projektů: obnovitelné zdroje energie, zvýšení energetické účinnosti, prevence a snížení znečištění, čistá mobilita, udržitelné nakládání s vodou a odpadními vodami, adaptace na změnu klimatu, cirkulární ekonomika, úsporné budovy apod.
 • Garantovaná finanční prémie až 3 % z výše poskytnutého úvěru
   
  • Konečná výše je dána úrokovou sazbou, délkou financování a výší úvěru
    
  • Nárok na prémii má každý klient
    
  • Podmínkou pro vyplacení je pouze řádná platební morálka po dobu 6 měsíců
    
  • Vy sami si vyberete, zda chcete nižší úrokovou sazbu nebo vyšší bonus
    
 • Výhody dotačního programu Zemědělec od PGRLF
   
 • Zafinancujeme investice až do výše 100 % pořizovací ceny včetně DPH
   
 • Minimální povinné úrokové zatížení
   
 • All-risk pojištění s garantovanou sazbou po celou dobu financování bez ohledu na škodní průběh
 • Zdarma zákonné pojištění po celou dobu financování