S čím vám
pomůžeme?

Čerpejte několik produktů
zároveň a bez schvalovacích
procesů

Až do výše individuálně schválených limitů.

Bez zbytečné administrativy

Výběr z různých typů úvěrů a produktů

Prostředky čerpáte kdykoli během platnosti FlexiRámce

Více produktů současně na jednu smlouvu

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Produkt umožňující kdykoli zažádat o čerpání různých typů úvěrů a produktů Trade Finance do výše individuálně schváleného limitu a sublimitu
   
 • Pro podniky a firmy s větším počtem kreditních obchodů
   
 • Můžete čerpat několik obchodů zároveň a vyhnete se přitom samostatnému schvalovacímu procesu
   
  • Uzavřete s námi dílčí smlouvu na jednotlivé obchody formou jednoduchých žádostí
    
  • V případě KTK můžete čerpat ihned po podepsání Rámcové smlouvy
    
  • Nebudete ztrácet čas vyřizováním jednotlivých obchodů
    
  • Čerpat můžete bezprostředně poté, co Obchodní centrum obdrží a potvrdí vaši žádost, případně dojde ke splnění podmínek, kterými může být čerpání podmíněno
    
 • Umožňuje pružné využívání schválených limitů dle aktuálních potřeb klienta
   
 • Zajistí nižší administrativní zátěž vaší společnosti a okamžitou dostupnost požadovaných produktů
   
 • Můžete také využít větší počet produktů pod jednou smlouvou, včetně produktů Trade Finance
   
 • Po celou dobu platnosti KB FlexiRámce můžete kdykoliv čerpat z předem definované nabídky produktů v objemech, které nepřesahují celkový schválený úvěrový limit a individuální sublimit