S čím vám
pomůžeme?

Peníze na pohledávky
do lhůty splatnosti,
zásoby, provozní náklady
i drobné investice

Delší doba splatnosti pro zákazníky

Kdykoli můžete splatit v internetbankingu a znovu čerpat

Úrokovou sazbu si můžete vybrat

Jednorázové nebo postupné čerpání

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Jedná se o účelový podnikatelský úvěr pro podnikatele a firmy, s možností čerpání na účty dodavatele nebo na váš běžný účet
 • Nabízí možnost jednorázového nebo postupného čerpání úvěru
 • Úvěr lze poskytnout jako krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý
 • Oběžnými prostředky se myslí krátkodobé pohledávky do lhůty splatnosti a zásoby
 • Provozní náklady mohou zahrnovat i drobné investice, pokud mají provozní charakter
 • Úvěr si můžete sjednat s pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou
 • Úvěr lze čerpat v CZK nebo ve vybraných cizích měnách,
 • Splátky jistiny si můžete rozložit tak, aby vytvářely předpoklad pro pozitivní vývoj peněžních toků
 • Pro získání úvěru je důležité prokázat potřebu profinancování pracovního kapitálu
 • Prostudujte si službu KB EU Point
 • Vyzkoušejte webovou aplikaci KB Podnikatelské finance