S čím vám
pomůžeme?

Peníze na realizaci zakázky
Úvěr je krytý vývozním kontraktem
a otevřeným akreditivem

Nabídka odložené platby pro zákazníky

Poradenství KB ještě před uzavřením obchodu

Zajistí kurzové riziko díky čerpání úvěru v měně kontraktu

Splatnost úvěru přizpůsobíme výplatě akreditivu

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

  • Jedná se o úvěr pro podnikatele a firmy určený k profinancování výroby (tj. nákupu zásob materiálu nebo provozních potřeb spojených s výrobou) nebo nákupu zboží určeného pro export
  • Umožní financovat konkrétní kontrakt a lépe řídit s ním spojené finanční toky
  • Úvěr je kryt podepsaným vývozním kontraktem a otevřeným akreditivem
  • Zvýší konkurenceschopnost podniku díky možnosti nabídnout obchodním partnerům odloženou platbu
  • Zajistí kurzové riziko díky možnosti čerpání úvěru v měně kontraktu
  • Nabídne možnost lépe propočítat náklady k financování díky poradenským službám K

 

  • Akreditiv, z jehož prostředků bude splacen úvěr, musí být potvrzený KB
  • Úvěr lze poskytnout max. do výše 80 % částky vystaveného akreditivu
  • Odložená platba pro zákazníka – umožněte svým odběratelům odložené placení díky kombinaci úvěru na předfinancování exportního akreditivu s odkupem pohledávky