S čím vám
pomůžeme?

Financovat rozvoj společnosti
nebo refinancovat existující 
závazky vydáním dluhopisů

Alternativa financování  rozvoje společnosti nebo samosprávného celku

Refinancování existujících finančních závazků

Poradenské služby k optimalizaci peněžních toků

Individuální klientský servis k primárním emisím

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Určeno pro velké a střední podniky, místní samosprávu, veřejnou správu i vládu
   
 • Jedná se o standardní formu střednědobého až dlouhodobého financování aktiv podniků, bank, municipalit nebo států prostřednictvím kapitálového trhu
   
 • Umožní financovat rozvoj společnosti nebo samosprávného celku, refinancovat existující finanční závazky a získat finance z alternativních zdrojů
   
 •  Poskytujeme služby spojené s emisemi komunálních, podnikových i vládních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě emise přesahující miliardy Kč
   
 • U primárních emisí nabízíme kompletní klientský servis
   
 • Součástí obchodu je také poskytování poradenských služeb k optimalizaci peněžních toků a kapitálové struktury přímo související s daným emisním obchodem
   
 • V průběhu umisťování cenných papírů investorům přebíráme významnou část odpovědnosti za marketing
   
 • Výplata jistiny probíhá obvykle až k datu splatnosti dluhopisu
   
 • Klientský servis zahrnuje:
   
  • poradenství při přípravě emise cenného papíru
    
  • komplexní přípravu emise cenného papíru
    
  • možnost garance upsání celého objemu emise
    
  • umístění nově emitovaných cenných papírů na kapitálových trzích
    
  • zajištění výplaty výnosů z cenných papírů a jejich splacení
    
  • kotaci cenného papíru na pražské burze
    
 • Diverzifikace investorské základny:
   
  • vstupem na kapitálový trh se potenciální emitent obrací k široké investorské základně
    
  • významně tak rozšiřuje své možnosti získat potřebný kapitál
    
 • Opakovatelnost vstupu na kapitálový trh:
   
  • úspěšná emise dluhopisů vytváří pro emitenta příznivou základnu (tzv. benchmark) pro další emise na kapitálovém trhu

Odkazy:

Získejte aktuální informace o vývoji na finančních trzích