Zemědělství

KB - spolehlivý partner zemědělců a potravinářů

S čím Vám pomůžeme?

Komerční banka dlouhodobě nabízí
OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ
jak v oblasti financí usnadnit podnikání českým zemědělcům a potravinářům.

 

KB - partner zemědělců a potravinářů

KB je dlouhodobě jedním z nejvýznamnějších finančních partnerů českých zemědělců a potravinářů. Zajištěním financování společností z obou sektorů tak přispívá ke stabilitě a rozvoji celého odvětví v ČR. Klíčovým faktorem při budování dlouhodobých vztahů s našimi klienty je hluboká znalost specifik agro potravinářského sektoru. K tomu výrazně přispívá rovněž řada sdílených aktivit s partnery jako jsou Agrární komora ČR a Potravinářská komora ČR.

Respektujeme rozdílnost finančních a bankovních potřeb zemědělství a potravinářství ale i jejich neoddělitelnou vzájemnou propojenost a oběma sektorům máme skutečně co nabídnout. Kvalitní služby v oblasti platebního styku, financování včetně spolupráce při čerpání dotačních zdrojů z ČR a EU, ale i zvýhodněné programy připravené ve spolupráci s evropskými finančními institucemi jsou důkazem, jak velký významu tito klienti pro Komerční banku mají.

Řešení financování investic a provozu

Provozní nebo investiční úvěry potřebují nejen velké i menší společnosti. KB je finanční institucí, která může stavět na dlouholeté tradici spolupráce s českými zemědělci a potravináři. Komerční banka jejich potřeby vnímá, respektuje specifika a sezonní charakter agropotravinářského sektoru a díky těmto zkušenostem je připravena pokrýt celé portfolio finančních potřeb zemědělců a potravinářů.

Financování provozu

VÍCE
Financování provozu

Zajištění běžného provozu a provedení nejdůležitějších sezonních prací patří k hlavním úkolům každého zemědělského manažera. K bezproblémovému chodu provozu a včasnému provedení nejdůležitějších prací je nezbytné mít finance zajištěné v průběhu celého roku. S provozním úvěrem (nejčastější formou revolvingový) vyřešíte i překlenutí obtížného období na přelomu roku. V KB Vám rádi pomůžeme zajistit potřebné finance provozním úvěrem.

 • Finance mohou účelně sloužit například v rostlinné výrobě k nákupu osiv, hnojiv a chemie.
 • Díky vyřešenému financování můžete nakupovat všechen potřebný materiál v období, kdy je levnější.
 • Můžete prodávat rostlinné komodity v době, kdy je na trzích výhodnější cena než bezprostředně po sklizni.

Přejít k nabídce financování provozu

Financování nákupu půdy

VÍCE
Financování nákupu půdy

Pokud hospodaříte na pronajatých hektarech a chcete investovat do nákupu půdy a o dalším případně musíme uvažovat i do budoucna přijďte si pro nejlepší nabídku k nám.

 • Získejte financování až na 100 % hodnoty kupní ceny zemědělské půdy.
 • Splátkový kalendář až na 15 let není v KB žádný problém.
 • Využijte dotace úroků od PGRLF až do výše 15 000 EUR.
 • Nakupujte půdu nebo refinancujte úvěry od jiných bank.

Přejít k nabídce financování investic

Investice do technologií a staveb v rostlinné i živočišné výrobě a v potravinářství

VÍCE
Investice do technologií a staveb v rostlinné i živočišné výrobě a v potravinářství

Komerční banka dlouhodobě pomáhá českým zemědělcům a potravinářům již financovat jejich investice, přičemž zohledňuje návaznost a neoddělitelnost obou oborů.

Pomůžeme Vám najít nejlepší řešení na financování pořízení hmotného investičního majetku.

 • Pro rostlinnou i živočišnou výrobu.
 • Pro potravinářské technologie.
 • Pro projekty k diverzifikaci Vašich příjmů (např. investice do výroby elektřiny v bioplynové stanici).

Přejít k nabídce financování investic
 

Investice do zemědělské techniky

VÍCE
Investice do zemědělské techniky

Nakoupit adekvátní moderní zemědělskou či lesnickou techniku není problém. KB ve spolupráci s dceřinou společností SGEF i pro letošek připravila inovovanou nabídku AGROÚVĚR PRÉMIUM.

 • Garantovaný bonus až 3 % z výše úvěru.
 • Splátkový kalendář až na osm let (tedy v souladu s odpisovým kalendářem).
 • Možnost využití úrokové dotace od PGRLF.

Přejít k nabídce financování zemědělské techniky

Využijte dotace – speciální nabídka pro zemědělce a potravináře

Zemědělství a v návaznosti na něj i potravinářství mají svá charakteristická specifika. Kromě typické sezonnosti prvovýroby je to také možnost zvýhodněného financování investic například s využitím dotací, úrokových podpor nebo zajištění úvěrů z různých národních či EU zdrojů.

KB pro své klienty proto připravila komplexní nabídku, která s využitím dostupných subvencí počítá a financování investic tak ještě více zatraktivňuje.

Investice s aktuálně dostupnými podporami PRV (investiční dotace)

VÍCE
Investice s aktuálně dostupnými podporami PRV (investiční dotace)

I v aktuálním programovacím období (2014 – 2020) poskytujeme úvěry na záměry spolufinancované z Programu rozvoje venkova (PRV).

 • Pokud se rozhodnete pro investici do projektu spadajícího do některého z podopatření, můžete využít k předfinancování dotace úvěr v rámci Programu Ponte II.
 • Úvěr na předfinancování dotace řeší časový nesoulad mezi úhradou výdajů projektu a obdržením dotace.
 • Úvěrem na spolufinancování projektu lze pak hradit výdaje, které nejsou kryty dotací.

Přejít k nabídce financování Programu Ponte II

Přejít na stránky dotačního poradenství KB EU Point

Investice s podporami PGRLF (úrokové dotace)

VÍCE
Investice s podporami PGRLF (úrokové dotace)

KB nabízí financovaní s využitím nabídky úrokových dotací a zajištění od PGRLF, který kontinuálně přijímá žádosti o poskytnutí podpory v rámci řady specializovaných programu.

Podpory lze využít v případě zájmu o investici:

 • Do strojního zařízení.
 • Vybavení a technologií.
 • Modernizace staveb.

Přejít k nabídce financování s podporu PGRLF
 

Inovativní investice a energetické úspory

VÍCE
Inovativní investice a energetické úspory

EuroEnergie
Cestou k úsporám a vyšší konkurenceschopnosti je úvěr EuroEnergie tedy zvýhodněné financování energetických úspor v zemědělství potravinářství i v dalších sektorech. Komerční banka je jedinou bankou v ČR, která ve spolupráci s Evropskou investiční bankou (EIB) poskytuje takový úvěr:

 • 80% záruka.
 • Úrokové zvýhodnění 0,3 % p. a.
 • Úvěr je poskytován ve výši od 1 do 136 milionů Kč.
 • Splatnost od 3 do 15 let.
 • Čerpat lze například na zateplení, rekonstrukci vytápění nebo vzduchotechniky, využití odpadního tepla nebo obnovu výrobního zařízení s nižšími nároky na energie.

Přejít k nabídce financování EuroEnergie

EuroInovace
Řešení pro financování vývoje a inovace nových služeb, procesů nebo výrobků, provozních nebo investičních potřeb inovativních podnikatelů představuje úvěr EuroInovace.

Nižší nároky na zajištění úvěru díky automatické záruce Evropského investičního fondu (EIF).

 • Je poskytován v Kč nebo EUR.
 • Splatnost 1–10 let.
 • Lze čerpat až 190 mil. Kč (7 mil. EUR).
 • Úvěr umožňuje rychlé zavádění nových výrobních technologií i efektivních inovací výrobních procesů nebo postupů.

Přejít k nabídce financování Euroinovace

Úvěrové financování s podporami pro potravinářské podniky

VÍCE
Úvěrové financování s podporami pro potravinářské podniky

Úvěry s úrokovým zvýhodněním a záruční programy mohou být atraktivní formou financování potravinářských investic. Využijte všech skýtaných výhod, které tyto zajímavé alternativy představují.

Podrobnosti k programům a jejich výhodám naleznete v přiloženém souboru níže.

Leták KB Programy pro potravináře (pdf)

Hodí se vědět

Pro KB je typický individuální přístup a služby pro firmy ve všech fázích životního cyklu. To platí i pro oblast podpor a subvencí, kde KB navíc disponuje dlouhodobými zkušenostmi s dotacemi nejen zemědělskými. Standardně poskytujeme úvěry na spolufinancování záměrů podpořených dotacemi ze strukturálních fondů EU i jiných zdrojů (pro agrární sektor typické dotace PRV, národní dotační tituly MZe, PGRLF či Operační program Životní prostředí).

Klientům, a to zcela zdarma, nabízíme poradenský servis KB EU POINT:

 • komplexní informace o vhodných dotačních zdrojích
 • na míru šité financování s úvěrovým programem Ponte II
 • rozsáhlý tým interních a externích odborníků ve všech regionech

Přejít k nabídce KB EU POINT

Komerční banka je tradičním partnerem pro exportéry i importéry, kterým nenabízí jen široké portfolio produktů a služeb ale komplexní řešení šité přesně na míru. Evropský trh se zemědělskými komoditami a potravinami je více než nasycen, přesto více než 90% českého agrárního zahraničního vývozu jde právě do EU. Prostor pro vývoz je proto třeba hledat primárně mimo starý kontinent. Pokud se Vaše společnost rozhodne svou produkci vyvážet mimo EU, může těžit ze synergie sítě Société Générale, jejíž součástí KB je. Skupina SG aktuálně obsluhuje více než 32 mil. klientů. Je zastoupena v 76 zemích světa, včetně například Číny, Ruska a Srbska, tedy ve státech, kde mj. nově působí i čeští agrární diplomaté.

Přejít k nabídce pro EXPORT/IMPORT

Pokud potřebujete a chcete se odlišit od konkurence, reagovat na změny na trhu, efektivně řídit finance společnosti a optimalizovat finanční strukturu, pak KB Advisory Point je pro Vaše podnikatelské a manažerské výzvy tím pravým partnerem.

Uskutečňovat podnikatelské vize a řídit společnost tak, aby byla na trhu úspěšná, je nesnadný cíl. V manažerské praxi není malých úkolů ani nevýznamných rozhodnutí. Komerční banka Vám proto ve spolupráci s renomovanými poradenskými společnostmi M.C.TRITON, spol. s r.o. a Grant Thornton Advisory s.r.o. nabízí poradenství pro majitele a manažery firem. Pomůžeme Vám držet krok v komplexním a neustále se měnícím prostředí, v souladu s trendy, inovacemi a vstříc všem výzvám.

Přejít k nabídce pro KB Advisory Point

Na partnerství záleží, KB je partnerem:

Agrární komora České republikyPotravinářská komora České republiky


KB spolupracuje také s:

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.European Investment BankEuropean Investment FundEGAP
 

V rámci partnerství s AK jsme realizovali průzkum, ve kterém jsme se Vás Zemědělců ptali na Vaše potřeby a názory. Jeho výsledky si můžete prohlédnout v přiloženém PDF dokumentu, který je ke stažení níže.

Výsledky průzkumu mezi členy Agrární komory ČR (pdf)