S čím Vám pomůžeme?

Komerční banka dlouhodobě nabízí
OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ
jak v oblasti financí usnadnit podnikání českým zemědělcům a potravinářům.

 

KB - partner zemědělců a potravinářů

KB je dlouhodobě jedním z nejvýznamnějších finančních partnerů českých zemědělců a potravinářů. Zajištěním financování společností z obou sektorů tak přispívá ke stabilitě a rozvoji celého odvětví v ČR. Klíčovým faktorem při budování dlouhodobých vztahů s našimi klienty je hluboká znalost specifik agro potravinářského sektoru. K tomu výrazně přispívá rovněž řada sdílených aktivit s partnery jako jsou Agrární komora ČR a Potravinářská komora ČR.

Respektujeme rozdílnost finančních a bankovních potřeb zemědělství a potravinářství ale i jejich neoddělitelnou vzájemnou propojenost a oběma sektorům máme skutečně co nabídnout. Kvalitní služby v oblasti platebního styku, financování včetně spolupráce při čerpání dotačních zdrojů z ČR a EU, ale i zvýhodněné programy připravené ve spolupráci s evropskými finančními institucemi jsou důkazem, jak velký významu tito klienti pro Komerční banku mají.

Řešení financování investic a provozu

Provozní nebo investiční úvěry potřebují nejen velké i menší společnosti. KB je finanční institucí, která může stavět na dlouholeté tradici spolupráce s českými zemědělci a potravináři. Komerční banka jejich potřeby vnímá, respektuje specifika a sezonní charakter agropotravinářského sektoru a díky těmto zkušenostem je připravena pokrýt celé portfolio finančních potřeb zemědělců a potravinářů.

Využijte dotace – speciální nabídka pro zemědělce a potravináře

Zemědělství a v návaznosti na něj i potravinářství mají svá charakteristická specifika. Kromě typické sezonnosti prvovýroby je to také možnost zvýhodněného financování investic například s využitím dotací, úrokových podpor nebo zajištění úvěrů z různých národních či EU zdrojů.

KB pro své klienty proto připravila komplexní nabídku, která s využitím dostupných subvencí počítá a financování investic tak ještě více zatraktivňuje.

Hodí se vědět

Pro KB je typický individuální přístup a služby pro firmy ve všech fázích životního cyklu. To platí i pro oblast podpor a subvencí, kde KB navíc disponuje dlouhodobými zkušenostmi s dotacemi nejen zemědělskými. Standardně poskytujeme úvěry na spolufinancování záměrů podpořených dotacemi ze strukturálních fondů EU i jiných zdrojů (pro agrární sektor typické dotace PRV, národní dotační tituly MZe, PGRLF či Operační program Životní prostředí).

Klientům, a to zcela zdarma, nabízíme poradenský servis KB EU POINT:

  • komplexní informace o vhodných dotačních zdrojích
  • na míru šité financování s úvěrovým programem Ponte II
  • rozsáhlý tým interních a externích odborníků ve všech regionech

Přejít k nabídce KB EU POINT

Komerční banka je tradičním partnerem pro exportéry i importéry, kterým nenabízí jen široké portfolio produktů a služeb ale komplexní řešení šité přesně na míru. Evropský trh se zemědělskými komoditami a potravinami je více než nasycen, přesto více než 90% českého agrárního zahraničního vývozu jde právě do EU. Prostor pro vývoz je proto třeba hledat primárně mimo starý kontinent. Pokud se Vaše společnost rozhodne svou produkci vyvážet mimo EU, může těžit ze synergie sítě Société Générale, jejíž součástí KB je. Skupina SG aktuálně obsluhuje více než 32 mil. klientů. Je zastoupena v 76 zemích světa, včetně například Číny, Ruska a Srbska, tedy ve státech, kde mj. nově působí i čeští agrární diplomaté.

Přejít k nabídce pro EXPORT/IMPORT

Pokud potřebujete a chcete se odlišit od konkurence, reagovat na změny na trhu, efektivně řídit finance společnosti a optimalizovat finanční strukturu, pak KB Advisory Point je pro Vaše podnikatelské a manažerské výzvy tím pravým partnerem.

Uskutečňovat podnikatelské vize a řídit společnost tak, aby byla na trhu úspěšná, je nesnadný cíl. V manažerské praxi není malých úkolů ani nevýznamných rozhodnutí. Komerční banka Vám proto ve spolupráci s renomovanými poradenskými společnostmi M.C.TRITON, spol. s r.o. a Grant Thornton Advisory s.r.o. nabízí poradenství pro majitele a manažery firem. Pomůžeme Vám držet krok v komplexním a neustále se měnícím prostředí, v souladu s trendy, inovacemi a vstříc všem výzvám.

Přejít k nabídce pro KB Advisory Point

Na partnerství záleží, KB je partnerem:

Agrární komora České republikyPotravinářská komora České republiky


KB spolupracuje také s:

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s.Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.European Investment BankEuropean Investment FundEGAP
 

V rámci partnerství s AK jsme realizovali průzkum, ve kterém jsme se Vás Zemědělců ptali na Vaše potřeby a názory. Jeho výsledky si můžete prohlédnout v přiloženém PDF dokumentu, který je ke stažení níže.

Výsledky průzkumu mezi členy Agrární komory ČR (pdf)