Rámcová smlouva o poskytování finančních služeb

Čerpejte několik produktů zároveň a bez schvalovacích procesů. Až do výše individuálně schválených limitů

Fajfka
Kdykoli zažádejte o čerpání různých
typů úvěrů i produktů Trade Finance
Fajfka
Bez zbytečné administrativy
Fajfka
Výběr z různých typů úvěrů
a produktů
Fajfka
Prostředky čerpáte kdykoli během
platnosti FlexiRámce
Fajfka
Více produktů současně na
jednu smlouvu

Sjednejte si

Hodí se vědět