Euroinovace Investiční úvěr s využitím záruky Evropského investičního fondu k financování inovativních projektů ZOBRAZIT Kontokorentní úvěr na dobu určitou i neurčitou - financování provozu Podnikatelský úvěr, který umožní čerpat prostředky do debetního zůstatku na vašem běžném účtu ZOBRAZIT Úvěr vázaný na cíle udržitelnosti Provozní úvěr, který není účelově vázán, ale zároveň je propojen na plnění cílů v oblasti udržitelnosti ZOBRAZIT Povolený debet na
podnikatelském běžném účtu
Kontokorent pro podnikatele na cokoli ZOBRAZIT
Provozní úvěr Účelový podnikatelský úvěr na oběžné prostředky nebo na úhradu provozních nákladů ZOBRAZIT Eskontní úvěr Krátkodobý úvěr na financování zásob a pohledávek z obchodního styku do lhůty jejich splatnosti ZOBRAZIT Municipální revolvingový úvěr Revolvingový úvěr v Kč nebo v EUR s pohyblivou úrokovou sazbou pro územně samosprávné celky. ZOBRAZIT Úvěr na nákup akcií nebo podílu v korporaci v Kč i cizí měně Financování koupě podnikatelského subjektu, získání kontrolního vlivu nebo nákup závodu ZOBRAZIT Úvěr EuroPremium Zvýhodněný úvěr ze zdrojů Evropské investiční banky pro firmy s méně než 3 000 zaměstnanci ZOBRAZIT Úvěr EuroPremium Young Zvýhodněný úvěr ze zdrojů Evropské investiční banky pro firmy zaměstnávající mladé pracovníky ZOBRAZIT Krátkodobý úvěr na finančním trhu (KUFT) Flexibilní financování – více tranší za různých podmínek pod jednou smlouvou ZOBRAZIT Flexirámec Kdykoli zažádejte o čerpání různých typů úvěrů i produktů Trade Finance. ZOBRAZIT Směnečné programy Zprostředkování krátkodobé půjčky pro emitenta finančních směnek a zhodnocení volných prostředků pro investora. ZOBRAZIT Green Loan – Zelený úvěr Green Loan na investice do environmentálně šetrných staveb, obnovitelných zdrojů energie, projektů
v oblasti nakládání s vodou či odpady, na čistou mobilitu a další aktiva, která šetří životní prostředí.
ZOBRAZIT
Fotovoltaika za korunu ZOBRAZIT Investiční úvěr Účelový úvěr na pořízení hmotného i nehmotného majetku určeného k podnikání v jedné smlouvě ZOBRAZIT Investiční úvěr na udržitelné projekty Půjčíme vám na investice do environmentálně šetrných staveb, obnovitelných zdrojů energie, projektů
v oblasti nakládání s vodou či odpady, na čistou mobilitu a další aktiva, která šetří životní prostředí,
a také na projekty, které mají sociální přínos.
ZOBRAZIT
Úvěr EuroCreative Úvěr s využitím záruky Evropského investičního fondu pro firmy ZOBRAZIT Úvěr na nákup akcií nebo podílu v korporaci v Kč i cizí měně Financování koupě podnikatelského subjektu, získání kontrolního vlivu nebo nákup závodu ZOBRAZIT Euroinovace Investiční úvěr s využitím záruky Evropského investičního fondu k financování inovativních projektů ZOBRAZIT Kontokorentní úvěr na dobu určitou i neurčitou – financování investic Podnikatelský úvěr, který umožní čerpat prostředky do debetního zůstatku na vašem běžném účtu ZOBRAZIT Úvěr na movitou věc Podnikatelský úvěr k financování nákupu strojů, dopravní techniky a dalšího movitého majetku. ZOBRAZIT Municipální investiční úvěr Úvěr v Kč nebo EUR na pořízení majetku nebo předfinancování dotací pro kraje, města a obce ZOBRAZIT Municipální úvěr EuroMuni Zvýhodněný úvěr ze zdrojů Rozvojové banky Rady Evropy pro municipality. ZOBRAZIT Úvěr EuroPremium Young Zvýhodněný úvěr ze zdrojů Evropské investiční banky pro firmy zaměstnávající mladé pracovníky ZOBRAZIT Program Ponte II Úvěr na předfinancování nebo spolufinancování projektů s dotací z fondů EU i jiných zdrojů pro podnikatele a municipality. ZOBRAZIT FleetLease Financování a provozování firemního vozového parku se zajímavými výhodami ZOBRAZIT Úvěry s podporou NRB a.s. Zvýhodněné úvěry se zárukou od Národní rozvojové banky (dříve Českomoravská záruční a rozvojová banka) ZOBRAZIT Agroúvěr Prémium Zvýhodněné financování zemědělské techniky a strojů ZOBRAZIT Leasing Leasingové financování investic nad 1 mil. Kč pro podniky s možností odkupu pronajaté věci. ZOBRAZIT Revolvingový úvěr v Kč nebo cizí měně Podnikatelský úvěr s možností opakovaného čerpání na běžný účet i účty dodavatelů ZOBRAZIT Úvěry s podporou PGRLF, a.s. Využijte výhod, které přináší partnerství KB s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem. ZOBRAZIT Úvěr na výkyvy v CF Úvěr na potřeby podnikání, především na výkyvy v cashflow, který lze poskytnout přímo na běžný účet. ZOBRAZIT EuroEnergie Investiční úvěr se zárukou Evropské investiční banky k financování energeticky úsporných projektů ZOBRAZIT Úvěr na změnu kapitálu Podnikatelský úvěr na financování dividend, podílů na zisku a refinancování nebankovních půjček. ZOBRAZIT Financování nemovitostí Financování logistických, kancelářských či bytových objektů určených k pronájmu i prodeji ZOBRAZIT Směnečné programy Zprostředkování krátkodobé půjčky pro emitenta finančních směnek a zhodnocení volných prostředků pro investora. ZOBRAZIT Předexportní financování Získejte prostředky na výrobu zboží určeného pro vývoz za hranice ČR ZOBRAZIT Předfinancování dokumentárního akreditivu Podnikatelský úvěr na předfinancování výroby či nákupu zboží určeného pro export ZOBRAZIT Exportní odběratelský úvěr Účelový úvěr k financování vývozu zboží a služeb (investičních celků) z České republiky ZOBRAZIT Bankovní záruka Platební a neplatební záruky vám pomohou snížit obchodní rizika ZOBRAZIT Dokumentární akreditiv Jistota pro kupujícího i prodávajícího, že banka uvolní částku až po splnění podmínek dodávky ZOBRAZIT Dokumentární inkaso Bankovní nástroj zaručující dodavateli, že dokumenty kryjící dodávku budou odběrateli vydány až po splnění podmínek nastavených dodavatelem. A odběratel má jistotu, že zboží dostane ZOBRAZIT Financování exportní pohledávky Úvěr na financování pohledávky exportéra za zboží nebo služby, dodané zahraničním kupujícím ZOBRAZIT Elektronická zástava pohledávek Jednoduché řešení pro online předávání seznamů pohledávek mezi klientem a bankou. ZOBRAZIT Factoring Flexibilní forma financování pohledávek s možností zajištění proti platební neschopnosti odběratelů ZOBRAZIT Forfaiting Úplatné postoupení v budoucnu splatných pohledávek pod dokumentárním akreditivem bez zpětného postihu na předchozího majitele ZOBRAZIT Odkup pohledávek Odkup v budoucnu splatných pohledávek vzniklých na základě realizovaných dodávek ZOBRAZIT Vydávání dluhopisů Způsob střednědobého až dlouhodobého podnikového financování ZOBRAZIT Strukturované financování Spektrum finančních produktů a postupů na míru sestavené korporátním klientům ZOBRAZIT Syndikovaný úvěr Speciální úvěr poskytovaný skupinou věřitelů. ZOBRAZIT Financování nemovitostí Financování logistických, kancelářských či bytových objektů určených k pronájmu i prodeji ZOBRAZIT