Financování pohledávek

Elektronická zástava pohledávek

Online předávání seznamů pohledávek mezi klientem a bankou.
  • Instalace konverzního programu zdarma
  • Stačí nám váš elektronický podpis

Factoring

Financování s možností zajištění proti platební neschopnosti odběratelů.
  • Získáte 70-90 % financování ceny pohledávek
  • Svým zákazníkům můžete nabídnout lepší podmínky

Forfaiting

Odkup v budoucnu splatných pohledávek vzniklých v rámci realizovaných obchodů bez zpětného postihu.
  • Získáte peníze ihned po dodávce zboží a akceptaci dokumentů
  • Odkoupíme pohledávky i s jejich riziky

Odkup pohledávek

Odkup v budoucnu splatných pohledávek vzniklých na základě realizovaných dodávek.
  • Získáte finance bezprostředně po dodávce
  • Připravte odkup před kontraktem a zahrňte náklady do ceny