S čím vám
pomůžeme?

Vyhnout se riziku
spojenému s fluktuací
úrokových sazeb

Obchod uzavřete telefonicky odkudkoli

Tým specialistů pomůže s volbou optimální strategie 

Možnost výběru z několika variant produktu 

Dohodněte si úrokovou sazbu až na 1 rok 

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Cross Currency Swap slouží k zajištění úrokového a měnového rizika spojeného s vývojem na trhu
 • Jedná se o dohodu o výměně dvou měn a úrokových nákladů s nimi spojených
 • Produkt je určený fyzickým a právnickým osobám, občanům ČR i cizincům
 • Strana A se zavazuje koupit od strany B peněžní prostředky v měně 1 za určité množství peněžních prostředků v měně 2, a to k pevně sjednanému datu
 • Zároveň se strana A zavazuje ke zpětnému prodeji stejného množství peněžních prostředků v měně 1 za určité množství peněžních prostředků v měně 2, a to ve stejném kurzu a k pevně sjednanému pozdějšímu datu
 • V průběhu obchodu si obě strany vzájemně platí úroky z měn, které si od sebe na začátku obchodu nakoupily
 • zafixování pohyblivé úrokové sazby a jejímu porovnání se sazbou pevnou (u typu fixed to float CCS) nebo k zafixování dvou pohyblivých sazeb (u typu float to float CCS) dochází dva pracovní dny před začátkem jednotlivých úročících období
 • Na konci úročících období dojde k vypořádání obchodu
 • Protistrany se mohou v průběhu obchodu dohodnout na zrušení swapu.
 • Při zrušení úrokového swapu dochází k vyrovnání jeho tržní hodnoty jednorázovou platbou, ke zrušení celé transakce a všech budoucích závazků – platby úroků realizované před dnem zrušení swapu se nevrací
 • K datu zrušení Cross currency swapu se zúčastněné strany dohodnou na ceně, za kterou jsou oba ochotni od transakce odstoupit
 • Strana, která je v nevýhodné (ztrátové) pozici, zaplatí druhé straně dohodnutou částku (tržní cenu swapu) valutou spot a swapový obchod zruší
 • Pokud ke zrušení swapu nedošlo ke dni vyrovnání úrokových splátek, je nevypořádaný rozdíl z dosud zúčtovaných nákladových a výnosových úroků ze zrušeného swapu obsažen v tržní ceně swapu

Nahlédněte do Směrnice o trzích finančních instrumentů

Získejte aktuální informace o vývoji na finančních trzích

 • Zisk nebo ztráta z úrokových transakcí je ovlivněn pohybem úrokových sazeb
   
 • Možná ztráta je dána tím, že se klient dostane v rámci jednotlivého úročícího období do nevýhodné pozice, tj. jím hrazená swapová úroková platba má vyšší hodnotu, než platba hrazená bankou
  • Klient v tomto případě hradí bance částku rovnající se rozdílu těchto dvou plateb
  • Byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění
  • Zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou úrokových sazeb, která by mu mohla způsobit vážné finanční problémy