S čím vám
pomůžeme?

Zajistit se proti negativnímu
vývoji kurzu s možností
profitovat z jeho opačného 
vývoje

Tým specialistů pomůže s volbou optimální strategie 

Obchod sjednáte telefonicky odkudkoli 

Možnost výběru z mnoha kombinací produktu

Kontrola nad obchody díky zasílaným konfirmacím

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Určeno pro fyzické i právnické osoby (binární opce pouze pro právnické osoby), občany ČR i cizince
 • Právo nákupu (call option) nebo prodeje (put option) daného množství jedné měny za druhou za předem dohodnutou cenu (cenu realizační) k dohodnutému datu (den expirace)
 • Lze sjednat ve všech měnách uvedených na kurzovním lístku Komerční banky
 • Kupující call opce má právo, nikoliv povinnost, v den expirace opce rozhodnout, zda chce nakoupit instrument – prodávající má poté povinnost tento instrument prodat, a to v den expirace + 2 pracovní dny
 • Kupující put opce má právo, nikoliv povinnost, v den expirace opce rozhodnout, zda chce daný instrument prodat – prodávající této opce má poté povinnost tento instrument koupit, a to v den expirace + 2 pracovní dny
 • Kupující opce platí prodávajícímu opční prémium

Standardní měnová opce

Americká měnová opce

 • Na rozdíl od standardní (evropské) umožňuje částečné uplatnění kupujícím, a to kdykoliv mezi počátečním datem a datem expirace

Binární měnová opce

 • Kupující binární opce investuje částku X (prémium) v očekávání obdržení vyšší částky Y (nominální částka) při splnění definované podmínky související s vývojem referenčního směnného kurzu

Definovanou podmínkou může být:

 • Referenční směnný kurz dosáhne dané horní (platí pro binární Up opci) nebo dolní (platí pro binární Down opci) hranice (strike) – platí pro In typ opce
 • Referenční směnný kurz nedosáhne dané horní (platí pro binární Up opci) nebo dolní (platí pro binární Down opci) hranice (strike) – platí pro Out typ opce
 • Referenční směnný kurz dosáhne dané horní nebo dolní hranice – platí pro Double In typ opce
 • Referenční směnný kurz nedosáhne dané horní nebo dolní hranice – platí pro Double Out typ opce

Bariérové měnové opce

 • Kupující nese určitou míru rizika, které vyplývá z charakteru bariérových měnových opcí
 • Bariérou je úroveň kurzu, při níž dochází ke vzniku účinnosti opce (aktivace) nebo k zániku účinnosti opce (deaktivace)
 • Dělí se na typ “knock in” a typ “knock out” 
 • Opce typu knock in se chovají stejně jako standardní měnové opce, jsou-li během své existence aktivovány
 • Opce knock out se chovají jako standardní měnové opce, nejsou-li během své existence deaktivovány (pak zanikají)
 • Zisk nebo ztráta z měnových transakcí jsou ovlivněny pohybem měnových kurzů
 • Maximální ztráta kupujícího opce je omezena uhrazeným prémiem
 • Při prodeji opce je riziko významně vyšší než při jejím nákupu (ztráta prodávajícího opce může významně převyšovat obdržené prémium)
 • Prodávající opce přijímá závazek k nákupu nebo prodeji podkladového aktiva
 • Pokud je opce uplatněna, prodávající se ocitá v situaci, kdy aktuální tržní cena jím prodávaného podkladového aktiva může být i výrazně vyšší, než je cena realizační, nebo naopak aktuální tržní cena jím kupovaného podkladového aktiva může být i výrazně nižší, než je cena realizační (k jejíž úhradě se zavázal)
 • Kupující bariérové opce podstupuje riziko, že jím nakoupená opce bude před datem expirace deaktivována (knock-out opce zanikne) nebo nebude aktivována (knock-in opce nevznikne)

Příklad rizika

Modelový příklad rizika Call opce: 
klient koupil od banky měnovou opci na nákup 1 mil. EUR/prodej CZK, vypořádání obchodu za 1 měsíc
sjednaný kurz 27,565, klient platí bance opční prémium 4 300 EUR 

 • v den splatnosti opce je aktuální spotový kurz 26,565
 • klient opci nevyužije – jeho ztráta z uzavřeného obchodu je omezena zaplaceným prémiem 4 300 EUR

 

Modelový příklad rizika Put opce 
klient prodal bance měnovou opci na prodej 1 mil. EUR/nákup CZK, vypořádání obchodu za 1 měsíc
sjednaný kurz 27,565, banka platí klientovi opční prémium 4 100 EUR 

 • v den splatnosti opce je aktuální spotový kurz 26,565
 • banka opci využije – klient sice obdržel od banky prémium 4 100 EUR, ale jeho ztráta 1 mil. CZK výši prémia výrazně převyšuje

 

Uvedené příklady jsou pouze ilustrativní a mají za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.