S čím vám
pomůžeme?

Zajistit se proti měnovému 
riziku díky předem
dohodnutému kurzu

Obchody ve všech měnách kurzovního lístku KB

Obchod sjednáte telefonicky nebo přes internet 

Tým specialistů pomůže s volbou optimální strategie 

Lze kombinovat s hladkou platbou i dokumentárními nástroji 

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Pro fyzické i právnické osoby včetně municipalit z ČR i zahraničí
 • Jedná se o produkt založený na nákupu nebo prodeji jedné měny za jinou měnu za kurz předem dohodnutý zúčastněnými stranami
 • Vypořádání obchodu probíhá s forwardovou valutou (tedy delší než 2 pracovní dny od data sjednání obchodu)
 • Měnový forward lze sjednat ve všech měnách uvedených na kurzovním lístku Komerční banky
 • Produkt můžete kombinovat s hladkou platbou vyšlo, dokumentárním inkasem či dokumentárním akreditivem
 • Obchod uzavřete telefonicky s dealerem Klientských obchodů nebo přes internet prostřednictvím služby KB eTrading
 • Pokaždé obdržíte ke kontrole konfirmaci uzavřeného obchodu obsahující sjednané parametry obchodu, při obchodování přes KB eTrading se parametry uzavřených obchodů archivují přímo v aplikaci
 • Získáte k dispozici tým zkušených profesionálů, kteří vám navrhnou optimální strategii a dokáží pružně reagovat na vývoj trhu

Povolené modifikace

Non-deliverable forward

 • Měnový forward, u kterého nedochází k reálné směně částek v nakupované a prodávané měně
 • Protistrany si dohodnou vypořádání v jedné z měn příslušného měnového páru, tzv. referenční měně
 • Jeden nebo dva pracovní dny (v závislosti na měně) před datem vypořádání obchodu je zafixován spotový kurz, který je porovnán s předem dohodnutým forwardovým kurzem a zjistí se čistá pozice protistran vyplývající z uzavřeného kontraktu
 • Tato čistá pozice je vypořádána v referenční měně, a to stranou, která je v nevýhodné pozici

Par forward

 • Sada měnových forwardů lišících se v jediném parametru – datu maturity
 • Potenciál pro zisk nebo ztrátu z obchodů denominovaných v cizí měně je ovlivněn pohybem směnných kurzů
 • Teoreticky nejsou zisk, ani ztráta nijak omezeny

Modelový příklad rizika

 • Klient s bankou uzavřel Měnový forward
 • Klient prodává 1 mil. EUR, kupuje CZK, vypořádání obchodu za 1 měsíc.
 • Sjednaný kurz 27,950
 • V den vypořádání je aktuální spotový kurz 28,000

Byl-li obchod sjednán jako spekulativní, pak klient jeho uzavřením utrpěl ztrátu 50 000 CZK

Byl-li obchod sjednán jako zajišťovací, pak klient tuto ztrátu chápe jako náklad za zajištění

Zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou kurzu, která by mu způsobila vážné finanční problémy

Uvedené příklady jsou pouze ilustrativní a mají za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.