S čím vám
pomůžeme?

Zajistit se proti nežádoucímu
pohybu úrokových sazeb
s možností profitovat
z opačného vývoje sazeb

Zajistíte  se před nežádoucím vývojem úrokových sazeb a současně můžete profitovat z opačného vývoje sazeb

Možnost výběru z několika modifikací produktu

Tým specialistů pomůže s volbou optimální strategie

Obchod sjednáte telefonicky odkudkoli

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Opce umožňuje zajistit závazky či pohledávky proti nečekanému pohybu úrokových sazeb – v případě opačného vývoje sazeb lze na vývoji profitovat
 • Představuje právo (nikoli povinnost) nákupu nebo prodeje definovaného instrumentu k dohodnutým datům. Instrumentem se v případě úrokové opce rozumí směna plateb ze sjednané pevné sazby za platby z určené referenční úrokové sazby
 • Jedná se o jednostranný obchod – platby ze strany kupujícího opce jsou omezeny na platbu prémie
 • Prodávající nemá spojeno s kupujícím žádné úvěrové riziko po inkasu prémie
 • Kupujícím může být i méně bonitní subjekt
 • K uplatnění opce dochází automaticky, je-li kupující opce v pozici příjemce plnění od prodávajícího opce
 • Plnění není obvykle vázáno na jedno období, ale na několik po sobě se opakujících období
 • Prémium je standardně vypláceno 2 pracovní dny po sjednání obchodu
 • Splatnost obchodu se obvykle pohybuje od 1 do 5 let
 • Úrokové období je nejčastěji sjednáno na 3 měsíce, může ale trvat 1 nebo 6 měsíců

Základními typy nabízených opcí jsou Cap, Floor a Collar.

Cap:

 • Jedná se o řadu kupních opcí na úrokovou míru evropského typu
 • Kupující si zajišťuje svou pozici vůči zvýšení sazeb (má-li např. pohyblivě úročený úvěr)
 • K plnění dochází, překročí-li referenční úroková sazba v rozhodný den sjednanou Cap sazbu
 • Pro výši plnění je určující, kde leží referenční úroková sazba v rozhodných dnech, kterými jsou vždy začátky úrokových období
 • Plnění probíhá až následně po úrokovém období, k němuž se vztahuje

Floor:

 • Je tvořen řadou prodejních opcí na úrokovou míru evropského typu
 • Kupující si zajišťuje svou pozici vůči snížení sazeb (má-li např. pohyblivě úročené depozitum)
 • Jde o protiklad k typu Cap
 • K plnění dochází, klesne-li referenční úroková sazba v rozhodný den pod sjednanou Floor sazbu
 • Pro výši plnění je určující, kde leží referenční úroková sazba v rozhodných dnech, kterými jsou vždy začátky úrokových období
 • Plnění probíhá až následně po úrokovém období, k němuž se vztahuje

Collar:

 • Kupující Collar je v pozici kupujícího Cap a současně prodávajícího Floor
 • Sazba Cap je vyšší než sazba Floor (kdyby se obě sazby rovnaly, vznikl by úrokový swap)
 • Kupující Collar obdrží plnění, pokud referenční úroková sazba v rozhodný den vystoupí nad Cap sazbu
 • Kupující Collar poskytuje plnění, pokud referenční úroková sazba v rozhodný den klesne pod Floor sazbu
 • Kupující Collar si oproti kupujícímu Cap zlevňuje náklad na zajištění, neboť platí menší celkové prémium. Kupující Collar platí Cap prémium a dostává Floor prémium.
 • Prodávající Collar zajišťuje své proměnlivě úročené pohledávky, stejně jako kupující Floor - prodávající Collar platí menší prémii, protože platí floor prémii, ale dostává cap prémii

Uvedené příklady jsou pouze ilustrativní a mají za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.

 • Zisk nebo ztráta z úrokových transakcí jsou ovlivněny pohybem úrokových sazeb
 • Dojde-li k pohybu ceny podkladového aktiva proti kupujícímu opce, právo je automaticky nevyužito
 • Maximální ztráta kupujícího opce je omezena uhrazeným prémiem
 • Při prodeji opce je riziko významně vyšší než při jejím nákupu
 • Ztráta prodávajícího opce může významně převyšovat obdržené prémium
 • Pokud je opce uplatněna, prodávající opce přijímá závazek k nákupu nebo prodeji podkladového aktiva, i když tržní cena už může být vzdálena ceně realizační
 • Vlastní-li klient již pokladové aktivum, k jehož prodeji se zavázal, riziko je nižší; nevlastní-li klient pokladové aktivum, riziko může být neomezené
 • Prodej úrokové opce je vhodný pouze pro zkušené investory
 • Zajištění chrání klienta před natolik výraznou změnou úrokových sazeb, která by mu způsobila vážné finanční problémy

Služba je určena klientům, kteří požadují zajištění úrokového rizika před nežádoucím vývojem úrokových sazeb.