Strukturované financování

Jsme Vaším partnerem pro komplexní transakce.

S čím Vám pomůžeme?

S integrovaným řešením firemních potřeb prostřednictvím bankovního a kapitálového trhu včetně poradenství.

Co umíme na poli strukturovaného financování?

 • Komerční banka a Société Générale tvoří jedinečnou kombinaci přední domácí banky a přední banky Eurozóny s globální působností.

 • Poradenství, strukturování a realizace dluhového financování a kapitálových transakcí.

 • Schopnost navrhnout a realizovat transakce jak na domácím, tak na mezinárodních trzích.

Akviziční financování

VÍCE
Akviziční financování
 • Akviziční financování  představuje  úvěr na financování akvizice firem. Akvizice firem financujeme pro všechny typy investorů od čistě finančních po strategické a pro různé situace včetně prodeje a nákupu firem, fúzí, konsolidace vlastnické struktury nebo nákupu firmy managementem.
   
 • Vedle samotného akvizičního financování se věnujeme také financování rozvoje společností a financování optimalizace jejich kapitálové struktury.
   
 • Financování je obvykle spláceno ze zdrojů generovaných akvírovanou společností bez postihu na investora.
   
 • Komplexní finanční řešení nabízíme pro všechna odvětví.
   
 • Tým zkušených bankovních profesionálů, který realizoval  mnoho významných transakcí pro přední tuzemské i zahraniční klienty.
   
 • Mezinárodní působnost skupiny Société Générale umožňuje realizovat úspěšně transakce přesahující svou velikostí možnosti českého trhu nebo vyžadující vysoce specializovaný přístup včetně zapojení erudovaného týmu v daném sektoru.
   
 • Kontakt pro akviziční financování: Michal Kunc, michal_kunc@kb.cz

Financování nemovitostí

VÍCE
Financování nemovitostí
 • Financování nemovitostí v České Republice, na Slovensku i ve vybraných balkánských lokalitách.
   
 • Početný tým KB má specialisty pro všechny segmenty nemovitostí: rezidenční, logistické, kancelářské i maloobchodní nemovitosti.
   
 • Komerční banka úvěruje výstavbu nových projektů.
   
 • Pro existující projekty poskytujeme financování na jejich akvizici, nebo refinancování či rekapitalizaci současného úvěru novým úvěrem.
   
 • KB dlouhodobě podporuje v  růstu přední realitní investory,  kteří se opakovaně vrací pro financování dalších projektů.
   
 • Kontakt pro financování nemovitostí: Milan Dembowski, milan_dembowski@kb.cz

Corporate finance

VÍCE
Corporate finance
 • Corporate Finance tým je zaměřen na poradenství v oblasti  fúzí a akvizic, privatizací, joint-venture, veřejného převzetí společnosti, změn struktur dluhu i vlastního kapitálu.
   
 • Poradenství poskytujeme na straně kupujícího i prodávajícího pro uvedené typy transakcí.
   
 • Poskytujeme podporu při vyhledávání a analýze vhodných akvizičních cílů nebo tržních příležitostí.
   
 • Připravujeme pro naše klienty valuace (ohodnocení) společností.
   
 •  Nabízíme podporu při získávání ratingu, návrhu příslušných kapitálových struktur a hodnocení dluhové kapacity. 
   
 • Zaměřujeme se na český a slovenský trh a využíváme podporu  Société Générale pro další trhy po celém světě.
   
 • Kontakt pro Corporate finance: Jan Brabec, jan_brabec@kb.cz

Kapitálové trhy

VÍCE
Kapitálové trhy
 • Poradenství a příprava dluhopisových emisí.
   
  • Seniorní dluhopisy s ratingem investičního i neinvestičního stupně případně bez ratingu.
  • Emise veřejné či neveřejné umísťované mezi institucionální investory nebo prostřednictvím privátního bankovnictví.
  • Hybridní dluhopisy, podřízené dluhopisy, dluhopisy s vysokým výnosem, kryté dluhopisy  a to jak v lokální měně tak i EUR.
    
 • Poradenství a podpora pro transakce na akciovém trhu
   
  • Celkový marketing, distribuce a pomoc při nových emisích (IPO) na Burze cenných papírů v Praze, ale i dalších světových burzách ve spolupráci se Société Générale.
  • Veřejné nabídky, warranty a private placement či prodej.
  • Poradenství při realizaci transakcí: veřejné i neveřejné nabídky (včetně IPO, SPO, ABB), transakce navýšení kapitálu
  • Vydání konvertibilních dluhopisů
    
 • Kontakt: Jan Brabec, jan_brabec@kb.cz

Exportní financování

VÍCE
Exportní financování
 • Experti týmu KB umožňují českým a slovenským vývozcům soutěžit na mezinárodních trzích za podmínek srovnatelných s podmínkami, které využívají jejich zahraniční konkurenti.
   
 • Poskytujeme  financování exportních transakcí z českého a slovenského trhu formou exportního odběratelského úvěru, nebo prostřednictvím  financování zahraničních investic či nákupu exportních pohledávek.
   
 • Rizika spojená s politickou a ekonomickou situací v cílových zahraničních zemích Vám pomůžeme snížit díky zapojení státní podpory exportu prostřednictvím pojištění EGAP nebo EXIMBANKA, případně soukromého pojištění.
   
 • Nabízená řešení zajišťují rychlou úhradu vývozních pohledávek a nevyžadují navýšení existujících úvěrových linek vývozce u jeho banky.
   
 • Exportéři  mohou také těžit ze zkušeností  Société Générale opakovaně ohodnocenou „Best Export Finance Bank“ a taktéž z její globální sítě v řadě exportních teritorií, především v Africe a v Asii.
   
 • Kontakt pro exportní financování: Lenka Truijensová, lenka_truijensova@kb.cz

Syndikované úvěry

VÍCE
Syndikované úvěry
 • Syndikace KB aranžují a koordinují syndikované úvěry a klubové úvěry, jež vyžadují zapojení několika bank pro společnosti v rámci České a Slovenské republiky a taktéž na Balkáně.
   
 • Letitá znalost místního a regionálního úvěrového trhu je založena na naší účasti na drtivé většině významných transakcí.
   
 • KB Vám pomůže sestavit skupinu financujících bank, v dané době, za nejlepších tržních podmínek z hlediska struktury a ceny.
   
 • Objem transakcí se pohybuje od stovek milionů po miliardy korun. Mezinárodní transakce jež mohou přesáhnout jednu miliardu EUR  realizujeme v úzké spolupráci s odborníky ze Société Générale a se zapojením zdrojů mezinárodních bank.
   
 •  KB zajišťuje všechny činnosti související s tímto typem financování v roli agenta syndikovaného úvěru.
   
 • Kontakt pro syndikované úvěry: Virginie Lenek, virginie_lenek@kb.cz

Financování energetických projektů

VÍCE
Financování energetických projektů
 • Naši odborníci nabízejí řešení financování různých typů obnovitelných  zdrojů energie včetně solární, větrné, vodní, biomasy, a ostatních. Stejně tak financování  projektů na úspory energie, akumulace energie, využití odpadů pro výrobu energie a tepla, od výroby až po její distribuci konečnému odběrateli.
   
 • Financování lze poskytnout na projekty na zelené louce, na koupi projektu, nebo na refinancování existujícího dluhu včetně rekapitalizace. 
   
 • Díky detailní znalosti regulatorního prostředí a s ohledem na více než desetiletou zkušenost v oboru, tým Energy Finance je schopen využít nejnovějších tržních trendů, aby nabídl svým zákazníkům atraktivni individuální  finanční řešení.
   
 • Pro technicky složité a velice rozsáhlé mezinárodní transakce může KB svým klientům připravit řešení za využití odborných znalostí Société Générale Group, která je světovým lídrem ve financování energetických projektů včetně obnovitelných zdrojů.
   
 • Více informací o financování energetiky naleznete na stránce www.kb.cz/energy
   
 • Kontakt pro financování energetiky: Pavel Pelčák, pavel_pelcak@kb.cz