Municipální revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr v Kč nebo v EUR s pohyblivou úrokovou sazbou pro územně samosprávné celky

Finanční prostředky pro chod obce nebo financování rozvojových projektů
Finanční prostředky pro chod obce
nebo financování rozvojových projektů
Fajfka
Řešení pro krytí časového nesouladu
příjmů a výdajů v rozpočtu
Fajfka
Čerpání úvěru podle aktuálních potřeb
Fajfka
Opakované splácení a čerpání úvěru
v závislosti na finančních tocích
Fajfka
Krátkodobý, střednědobý
i dlouhodobý úvěr

Sjednejte si

Hodí se vědět