Dlouhá splatnost faktur – na co si dát pozor

Dlouhá splatnost faktur vám může způsobit problémy s cash flow. Když vám ve fakturách dlouho leží peníze, nemůžete je použít dál. Proto si vždy důkladně prověřte, komu fakturu s dlouhou splatností vystavujete. Jestliže má daná společnost problémy s obratem, ziskovostí nebo vlastním kapitálem, může je mít i se splácením. Pokud si s dlouhou splatností nechcete dělat starosti, můžete využít služeb finančních institucí, které vám fakturu proplatí místo odběratele.

Než navážete spolupráci

Prověřený obchodní partner s dlouhou tradicí na trhu a dobrou reputací pravděpodobně nebude mít se splácením faktur problém. Nové partnery si ale raději prověřte. Prvním krokem před navázáním nové spolupráce by měla být kontrola záznamů z veřejně dostupných zdrojů. Všechny firmy mají zákonnou povinnost zveřejňovat své výsledky, které najdete na adrese justice.cz.

Klíčový je obrat, ziskovost a vlastní kapitál

Pokud se chcete vyhnout problémům se splácením faktur, dejte si dobrý pozor na několik věcí.

  • Obrat – měl by být ideálně rostoucí. Jestliže se snižuje, může to znamenat, že se firma ocitá v potížích
  • Ziskovost – měla by tvořit alespoň 1 % obratu
  • Vlastní kapitál – měl by se pohybovat v kladných číslech. Pokud je záporný, firma je ve ztrátě a může mít problém se splatností faktur

Jestliže firma neplní své závazky nebo si nastavuje dlouhou splatnost faktur, je pravděpodobné, že i vám bude chodit platba později. A pokud společnost takovéto výsledky nezveřejňuje, může to značit jiný problém. Třeba že má potřebu něco skrývat.

Faktury

Důvěřuj, ale prověřuj

Určitě se vyplatí zkontrolovat také Insolvenční rejstřík. Po zadání IČO zjistíte, jestli firma není v platební neschopnosti. Pokud by konkrétní podnik byl na seznamu subjektů v insolvenci, je to významný varovný signál a impuls ke zvážení spolupráce, a to i té stávající. Jestliže chcete s firmou začít spolupracovat nově, počkejte, až se její ekonomická situace zlepší.

  • 85 % podnikatelů se setkalo s pozdní úhradou faktury
  • 28 % podnikatelů dostává naprosto běžně faktury se splatností delší než měsíc
  • 40 % všech faktur je v ČR zaplaceno po splatnosti
Zdroje: Bisnode.cz, roger.cz, komora-ucetnich.cz

Přehledné fakturační reporty poskytují české i mezinárodní společnosti. Informace jsou sice placené, ale při větším množství náhledů se vyplatí. Přehledy ukážou, jak firmy zacházejí se splatností faktur a kolik jich v průměru bylo zaplaceno pozdě.

Nejpohodlnější variantou, jak se podívat na hodnocení obchodního partnera, je ale integrace ratingového řešení do účetního systému. Zní to komplikovaně, ale je to jednoduchý a rychlý způsob, jak si ověřit, že jednáte s důvěryhodnou firmou.

Když se ukáže, že je daný odběratel problematický, raději vystavujte zálohovou fakturu nebo zkraťte dobu splatnosti faktury.

Podnikatel fakturuje

Když odběratel nastaví dlouhou splatnost faktur

Pokud už se stalo, že odběratel nastavil dlouhou splatnost faktury, není nutné čekat týdny, než vám zaplatí. Existují platební instituce, které vám poskytnou část finančních prostředků během pár dní, zbytek pak po zaplacení odběratelem.

Třeba společnost Roger vám proplatí 75 % z faktury už do tří dnů, zbylých 25 % dostanete po zaplacení zboží či služby zákazníkem. Přispívá tak ke stabilizaci provozního kapitálu firem napříč všemi odvětvími. Usnadňuje také přístup k zajištění potřebného cash flow. Společnosti díky tomu mohou následně investovat do vlastního rozvoje.

Fakturace

Základní lhůta splatnosti faktur je 30 dní

Splatnosti faktury se také anglicky říká due date, někdy se uvádí termín maturity. Je to časové období, dokdy musí odběratel zaplatit za přijaté zboží nebo službu. 

Splatnost běží prakticky ode dne, kdy je faktura doručena nebo převzata. Lhůta na splacení se ale může prodloužit až na 60 dní, pokud se na tom oba subjekty (tedy dodavatel a odběratel) dohodnou. Takto dlouhá splatnost faktur je problémem hlavně pro živnostníky a malé a střední podniky. Potýkají se totiž s konkurencí velkých dodavatelů, a zároveň čelí tlaku ze strany zákazníků. Finanční nerovnováha jim může způsobit problémy v cash flow.

Krátká splatnost vs. dlouhá splatnost

Krátká splatnost
Čím dříve je faktura splacena, tím dříve můžete využít finance na další zakázku, splátku úvěru nebo investici do výroby. Aktuálně navíc zájem firem o zkracování splatnosti faktur roste.

Dlouhá splatnost
Během dlouhé splatnosti nemůžete využít svoje prostředky na žádné z běžných provozních věcí. Rychlé splacení faktury vám umožní stihnout více zakázek. Eliminace dlouhých splatností vám dopomůže k rychlejšímu rozvoji podnikání a efektivnějšímu generování zisku.

Na koho si dát pozor se splatností faktur

Analýza 60 000 firem ukázala, že s platbami faktur se nejvíce opožďují mladí lidé do 30 let. Čím je odběratel starší, tím menší problémy se splatností faktur má. Nejproblematičtějšími jsou odvětví nemovitostí a těžkého průmyslu. Nejpoctivější plátci jsou podle statistik naopak z oblasti školství a sociálních zařízení.

Průzkumy ukazují, že 28 % podnikatelů běžně dostává faktury se splatností delší než měsíc. Více než 44 % z nich přitom tento problém nijak neřeší. Aktuální tendence jsou ale spíše optimistické. Dostupná data ze serveru Bisnode ukazují, že v roce 2018 včas zaplatilo své faktury 58,6 % firem, zatímco o dva roky dříve to bylo jen 44,7 %.

Zdroje: Bisnode.cz, roger.cz

Video

Video je vložené z YouTube a nastavení cookies na našem webu se na něj nevztahuje. Pokud ho přehrajete, YouTube může informace z vašeho prohlížeče sbírat, i když jste cookies na kb.cz nepřijali.