Maturity jsou sice zkoušky z dospělosti, ale v bance slovo maturity znamená něco jiného.

Takzvané „maturity date“ – slovo, které pochází z angličtiny, je datum, do kdy musí být depozit nebo jakýkoli závazek či pohledávka plně splacena věřiteli. V běžné praxi se jedná o datum splatnosti.  V případě nesplacení po tomto datu budete upomínkami upozorněni na to, že máte zaplatit. Většina smluv má fixní datum splacení, většinou se jedná o poslední splátku za půjčku, kterou posíláme na účet banky.