Maturity

Maturity, nebo maturity date (z angličtiny) je datum splatnosti. V případě nesplacení po tomto datu budete upomínkami upozorněni na to, že máte zaplatit. Většina smluv má fixní datum splatnosti, většinou se jedná o poslední splátku za půjčku, kterou posíláme na účet banky.