Věřitel

Když si půjčujete peníze od banky nebo i od známého, stávají se vašimi věřiteli a vy zase jejich dlužníkem. V případě, že dlužnou částku nesplatíte ve smluveném termínu, má věřitel právo domáhat se svých pohledávek. Půjčky na větší finanční obnos jsou zpravidla ošetřeny smlouvou nebo směnkou.