Exekuce

Exekuce v bankovním světě není o stínání hlav, ale o vymožení dlužné částky od dlužníka pro věřitele. V praxi to znamená, že když si půjčíte peníze od banky nebo nebankovní společnosti či známého a nesplatíte půjčku včas, přijde na řadu vymáhání této částky, tzv. exekuce.

Před zahájením exekučního řízení vám přijde několik upomínek, potom obvykle probíhá řada pokusů o jednání či mimosoudní vyrovnání. Když všechno selže, přichází na řadu exekuce. Aby exekutor mohl sumu vymáhat, musí se nejdříve zahájit oficiální exekuční řízení.

To navrhne věřitel, tedy osoba, které dlužíte peníze a která disponuje dokumentem (zpravidla soudním rozhodnutím), který nárok vůči dlužníkovi jasně stvrzuje. Dlužník je nejprve vyzván k zaplacení dluhu do 30 dnů. Pokud tak neučiní, exekutor začne provádět exekuci, tedy zabavení a prodej movitého i nemovitého majetku, který odpovídá dlužné částce.

Exekuci může provést hned několik subjektů – soud, soudní exekutor nebo finanční úřad.

Související produkty

Související výrazy