Dlužník

Dlužník je ten, kdo dluží finanční obnos věřiteli. Věřitelem může být fyzická osoba, právnická osoba nebo různé instituce. Věřitel má právo požadovat po dlužníkovi plnou výši zapůjčené částky a dlužník je povinen ji v předem daných termínech splatit se všemi úroky a poplatky k tomu patřícími.

Dlužníkem se stáváte, pokud si například berete půjčku. Slovo dlužník nemusí být vůbec chápáno negativně, dlužit rozhodně neznamená nesplácet.