Směnka a bianco směnka

Směnka je cenný papír a slouží jako platební nebo zajišťovací nástroj mezi dlužníkem a věřitelem. Se směnkou můžete i obchodovat, případně ji převést na někoho jiného. Platná směnka musí mít vždy listinnou podobu (musí být sepsána v písemné formě) a obsahovat náležitosti jako datum splatnosti a místo, kde ke splacení dojde. Chybět nesmí ani vlastnoruční podpis toho, kdo směnku vystavuje.

Pozor, osobní půjčka na směnku je nelegální, půjčku na směnku si můžete vzít dle zákona pouze jako podnikatel.

Bianco směnka

Občas se můžete setkat i s tzv. bianco (nebo blanko) směnkou, která záměrně nemá vyplněné všechny údaje – nejčastěji chybí splatnost a dlužná částka. Bianco směnka se většinou vydává k bankovnímu či nebankovnímu úvěru. Věřitel smí chybějící údaje vyplnit v případě, že se dlužník dostane do prodlení se splácením a následně mu směnku předloží k placení. Pokud dlužník své závazky uhradí, musí věřitel směnku vrátit nebo skartovat. S bianco směnkami je nutno zacházet s velkou obezřetností a v případě zneužití se obrátit na soud.

Související produkty

Související výrazy