Směnka je cenný papír a slouží jako platební nebo zajišťovací nástroj mezi dlužníkem a věřitelem. Se směnkami můžete i obchodovat, případně ji převést na někoho jiného. Platná směnka musí mít vždy listinnou podobu (musí být sepsána v písemné formě) a obsahovat náležitosti jako datum splatnosti a místo, kde ke splacení dojde. Chybět nesmí ani vlastnoruční podpis toho, kdo směnku vystavuje.

Bianco směnka

Občas se můžete setkat i s tzv. bianco (nebo blanko) směnkou, která záměrně nemá vyplněné všechny údaje – nejčastěji chybí splatnost a dlužná částka. Bianco směnka se většinou vydává k bankovnímu či nebankovnímu úvěru. Věřitel smí chybějící údaje vyplnit v případě, že se dlužník dostane do prodlení se splácením a následně mu směnku předloží k placení. Pokud dlužník své závazky uhradí, musí věřitel směnku vrátit nebo skartovat. S bianco směnkami je nutno zacházet s velkou obezřetností a v případě zneužití se obrátit na soud.

Související výrazy

Související produkty