Zisk

Dosažení zisku je hlavním cílem v podnikání. Zisk je rozdíl mezi výnosy a náklady, tedy mezi tím co jste získali např. prodejem zboží a tím, co jste do výroby museli vložit.  

Firma či jedinec, kteří tvoří zisk, jsou pro společnost ekonomicky prospěšní a kromě již zmíněného hlavního cíle podnikání je tvorba zisku jedním ze základních kamenů kapitalismu. U volného trhu platí, že ti co umí nejlépe uspokojit potřeby a přání spotřebitelů, mají největší zisk.  

Z ekonomického pohledu rozdělujeme různé typy zisků, např. zisk před zdaněním (co firmě zůstane za dané účetní období po odečtení všech nákladů od výnosů), zisk po zdanění (co firmě zůstane po odečtení nákladů a zaplacení všech daní), kterému říkáme také čistý zisk – z něj se následně vyplácí např. dividenda.

Související produkty

Související výrazy