Why am I not receiving authorization message/SMS?

We will assist you at our infoline or branches. This is apparently a technical defect

Co můžete udělat

Zkontrolujete v nastavení vašeho telefonu, zda je správně nastaven pro přijímání SMS.

Zkuste zapnout a vypnout telefon, aby se nově přihlásil k síti operátora.

Pokud problém přetrvává, ověřte na zákaznické lince vašeho operátora, zda jsou všechny služby dostupné a zda neeviduje výpadek.

Neměnili jste v poslední době telefonní číslo? Nezapomeňte nové číslo nastavit i pro zasílání autorizačních SMS. Správné nastavení čísla si můžete ověřit na Klientské lince přímého bankovnictví nebo na vaší pobočce.

Important contacts

Related articles