S čím vám
pomůžeme?

Zhodnotit volné finanční
prostředky pomocí
strukturovaných vkladů

Potenciál pro nadstandardní zhodnocení volných prostředků

Individuální parametry obchodu 

Sjednání obchodu telefonicky odkudkoliv 

Tým zkušených profesionálů pomůže s volbou optimální strategie 

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Fyzickým a právnickým osobám z řad tuzemců i cizozemců
   
 • Jedná se o depozitní produkt, který při správně odhadnutém vývoji trhu umožňuje klientům vyšší zhodnocení volných prostředků 
   
 • Depozitum lze uložit formou termínovaného vkladu nebo depozitní směnky
   
 • V případě uložení depozita formou depozitní směnky:​
   
  • směnka je vystavena Komerční bankou a zůstává v úschově Komerční banky
    
  • ​odpadá nutnost v den splatnosti směnku osobně prezentovat, vypořádání je provedeno automaticky Komerční bankou

 

Nahlédněte do Směrnice o trzích finančních instrumentů

Získejte aktuální informace o vývoji na finančních trzích

Klient přijímá jistou míru rizika (v extrémním případě vedoucí i ke snížení hodnoty vkladu pod jeho původní úroveň) s cílem vyššího zhodnocení své investice    

 • Klient přijímá riziko prodávajícího opce – pokud je opce uplatněna, prodávající se ocitá v situaci, kdy aktuální tržní cena jím prodávaného podkladového aktiva může být i výrazně vyšší, než je cena realizační, nebo naopak aktuální tržní cena jím kupovaného podkladového aktiva může být výrazně nižší, než je cena realizační (k jejíž úhradě se zavázal)
   
 • I duální depozitum vyplácí nadstandardní úrok, přesto jej nelze zařadit mezi strukturovaná depozita s garantovanou jistinou – dojde-li ke splnění limitní podmínky a následné směně, pak je možné, že klientova ztráta z této směny (při srovnání s aktuálním kurzem) převýší získaný nadstandardní úrokový výnos
   
 • Depozitum uložené ve formě depozitní směnky nelze předčasně ukončit

Strukturovaný duální vklad

 • Klient získává nadstandardní úrokovou sazbu
   
 • Součástí obchodu je limitní podmínka, která určuje způsob a měnu výplaty depozita – výplata jistiny a úroků proběhne buď v měně depozita, nebo v druhé dohodnuté měně, a to za předem domluvený limitní kurz'
   
 • Výsledná měna výplaty závisí na vztahu hodnoty Referenčního směnného kurzu vůči Limitnímu kurzu v rozhodný den
   
 • Mezi sjednávané parametry patří:
   
  • limitní kurz
    
  • druhá dohodnutá měna výplaty (spolu s měnou vkladu tvoří Referenční směnný kurz)
    
  • vztah, ve kterém se má Referenční směnný kurz vůči Limitnímu kurzu nacházet, aby byl vklad vyplácen v původní měně vkladu
    
  • datum rozhodné pro určení výsledné měny výplaty

 

Strukturovaný reversní duální vklad

 • Klient získává nadstandardní úrokovou sazbu
   
 • Součástí obchodu je opční právo sjednané ve prospěch banky, na základě kterého je banka oprávněna vyzvat klienta, aby v den splatnosti vkladu prodal bance dohodnutou měnu ve výši nominálu vkladu za předem domluvený kurz – banka je oprávněna využít opci pouze při splnění limitní podmínky
   
 • Mezi sjednávané parametry patří:
   
  • druhá dohodnutá měna (čímž je dán i Referenční směnný kurz)
    
  • limitní kurz
    
  • vztah, ve kterém se má Referenční směnný kurz vůči Limitnímu kurzu nacházet, aby mohla banka své právo na směnu uplatnit
    
  • rozhodné datum, ve kterém je ověřováno splnění limitní podmínky
    
 • Limitní podmínka vyjadřuje vztah hodnoty Referenčního směnného kurzu vůči Limitnímu kurzu v rozhodný den
   
 • Je-li splněna limitní podmínka, pak banka uplatní své právo na směnu jiné dohodnuté měny (klientem prodávané) ve výši nominálu vkladu za předem domluvený Limitní kurz