Informace k PRIIPS

Co přináší PRIIPS

Nařízení č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIIPs) zavedlo povinnost poskytovat zákazníkům, kteří nejsou profesionální dle regulace MiFID II, Sdělení klíčových informací (tzv. KID) před první investicí do strukturovaného retailového investičního produktu.
KID (Key Information Document) = Sdělení klíčových informací je vytvořen za účelem jednoduchého pochopení produktu a pro možnost porovnání nabídky s jinými poskytovateli.

Produkty finančních trhů

Komerční banka, a.s. (dále jen „KB“), poskytuje KID při investici zákazníka do strukturovaných depozit retailovým investorům. Momentálně KB umožňuje retailovým klientům obchodovat produkt Duální depozitum. Digitální depozitum mohou obchodovat pouze MIFID Profesionál klienti. Vzhledem ke způsobu sjednávání (telefonicky) obdrží zákazník KID v elektronické verzi na předem domluvenou e-mailovou adresu. KB poskytuje KID jako generický – tedy obecný. Parametry konkrétního obchodu obdrží retailový investor v rámci tzv. Termsheetu.

KB nevytváří a neposkytuje KIDy při sjednávání zajišťovacích transakcí, nicméně na žádost klienta je připravena poskytnout specifické informace týkající se zajišťovacích obchodů, a to i profesionálním klientům dle MiFID II. Za tyto informace si může KB účtovat poplatek.

Duální depozitum

Sdělení klíčových informací (KID) platné od 1. 5. 2024

Sdělení klíčových informací (KID) platné do 1. 5. 2024

Ostatní strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou

KB bude klientům poskytovat KID také při nákupu dalších produktů, které nabízí, a to především k investičním fondům a k investičnímu životnímu pojištění. Klient obdrží KID před první investicí do vybraného produktu předem sjednaným způsobem, tj. v tištěné verzi nebo elektronicky.

Tvůrcem nabízených investičních fondů je především společnost Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. KIDy jsou k dispozici na stránkách této společnosti, kde se s nimi klienti mohou seznámit před samotnou investicí.

Podívejte se na přehled aktuální nabídky fondů.

KID naleznete v detailu každého fondu.

Seznamte se s KIDy jednotlivých fondů, do nichž lze v rámci tohoto typu produktu investovat.

Upozornění pro investory

Rozhodne-li se klient investovat do jiných strukturovaných retailových investičních produktů, které KB standardně nenabízí, nemůže KB garantovat poskytnutí KIDu. Důvodem neposkytnutí KIDu může být např. jeho neexistence (na tvůrce produktu se nevztahuje regulace PRIIPS), neexistence české jazykové verze, případně jiné okolnosti výrazně ztěžující získání KIDu a jeho poskytnutí klientovi v českém jazyce.