Informace k PRIIPS

Co přináší PRIIPS

Nařízení č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIIPs) zavádí povinnost poskytovat zákazníkům, kteří nejsou profesionální dle regulace MiFID II, Sdělení klíčových informací (tzv. KID) před první investicí do strukturovaného retailového investičního produktu.

Produkty finančních trhů

Komerční banka, a.s. (dále jen „KB“), bude vytvářet a poskytovat KID při investici zákazníka do duálních a strukturovaných depozit. Vzhledem ke způsobu sjednávání těchto produktů (telefonicky) obdrží zákazník KID v elektronické verzi na předem domluvenou emailovou adresu.

KB poskytuje KIDy k jednotlivým produktům individuálně, tj. každý KID je specifický a jsou v něm uvedeny konkrétní informace vztahující se ke konkrétnímu obchodu. Vzhledem k charakteru produktů a způsobu tvorby KIDů, není možné zveřejnit všechny KIDy na internetových stránkách KB. Přesto, pro lepší orientaci, uvádíme KID vypracovaný na příkladu duálního depozita. Upozorňujeme zákazníky, že se jedná pouze o ilustrativní příklad, který má pomoci klientovi orientovat se v informacích, které KID obsahuje. Informace v něm obsažené tak nelze považovat za závazné a budou se lišit v každém individuálním případě.


KB nevytváří a neposkytuje KIDy při sjednávání zajišťovacích transakcí, nicméně na žádost klienta je připravena poskytnout specifické informace týkající se zajišťovacích obchodů, a to i profesionálním klientům dle MiFID II. Za tyto informace si může KB účtovat poplatek.

Ostatní strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou

KB bude klientům poskytovat KID také při nákupu dalších produktů, které nabízí, a to především k investičním fondům a k investičnímu životnímu pojištění. Klient obdrží KID před první investicí do vybraného produktu předem sjednaným způsobem, tj. v tištěné verzi nebo elektronicky.

Tvůrcem nabízených investičních fondů je především společnost Amundi Czech Republic, investiční společnost, a.s. KIDy jsou k dispozici na stránkách této společnosti, kde se s nimi klienti mohou seznámit před samotnou investicí.

Podívejte se na přehled aktuální nabídky fondů.

KID naleznete v detailu každého fondu.

Seznamte se s KIDy jednotlivých fondů, do nichž lze v rámci tohoto typu produktu investovat.

Upozornění pro investory

Rozhodne-li se klient investovat do jiných strukturovaných retailových investičních produktů, které KB standardně nenabízí, nemůže KB garantovat poskytnutí KIDu. Důvodem neposkytnutí KIDu může být např. jeho neexistence (na tvůrce produktu se nevztahuje regulace PRIIPS), neexistence české jazykové verze, případně jiné okolnosti výrazně ztěžující získání KIDu a jeho poskytnutí klientovi v českém jazyce.