S čím vám
pomůžeme?

Realizovat sadu měnových
transakcí za příznivý kurz
s nulovými počátečními
náklady

Tým zkušených profesionálů pomůže s volbou optimální strategie

Obchod sjednáte telefonicky odkudkoli v jakékoliv měně z nabídky KB

Výběr z mnoha možných variant produktu 

Kontrola nad obchody díky zasílaným konfirmacím 

Sjednejte si

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Měnové opční strategie vám dávají šanci s nulovými počátečními náklady realizovat sadu měnových transakcí za příznivější kurz, než je kurz obvyklý
 • Určeno pro podnikatele, právnické osoby, občany ČR i cizince požadující zajištění měnového rizika

Ratchet

 • Výsledné právo či povinnost klienta směnit standardní či navýšený nominál obchodu a výsledný kurz směny závisejí na vývoji referenčního spotového kurzu, konkrétně na protnutí definovaných bariér
   

Varianty výplaty:

 • Nedosáhl-li spot do Data expirace daného referenčního období Úrovně 1, klient má právo k tomuto datu prodat nominál za (pro klienta) nevýhodný Forwardový kurz 1
   
 • Dosáhl-li spot do Data expirace daného referenčního období Úrovně 1, ale ne Úrovně 2, klient má právo k tomuto datu prodat nominál za výhodný Forwardový kurz 2
   
 • Dosáhl-li spot do data expirace daného referenčního období Úrovně 2, ale ne Úrovně 3, klient má právo k tomuto datu prodat nominál za velmi nevýhodný Forwardový kurz 3
   
 • Dosáhl-li spot Úrovně 4, klient je povinen prodat navýšený nominál za Forwardový kurz 1 v datech expirace všech zbývajících referenčních období
   
 • Příklad:
  • klient (EUR exportér) prodává EUR/kupuje CZK
    
  • nominál obchodu: 1 mil. / 1,5 mil. EUR (navýšený)
    
  • data expirace: měsíčně od 20. 4. do 20. 10.
    
  • data vypořádání: 2 pracovní dny po datech expirace
    
  • datum splatnosti: 22. 10.
    
  • Úroveň 1 / Forwardový kurz 1: 27,000
    
  • Úroveň 2 / Forwardový kurz 2: 27,140
    
  • Úroveň 3 / Forwardový kurz 3: 27,290
    
  • Úroveň 4: 27,510

Ratchet příklad

Extendible Structured Knock-In Forward

 • Produkt umožňuje klientovi, za nulových počátečních nákladů, realizovat řadu měnových forwardů za výrazně příznivější kurz, než je kurz obvyklý
   
 • Klient však až do data splatnosti jednotlivých měnových forwardů nezná výsledný kurz, směňovaný nominál, ani zda ke směně vůbec dojde
   
 • Kritéria ovlivňující výsledný kurz, nominál a trvání obchodu:
   
 • Výsledný kurz směny
   
  • Je-li spot v příslušné maturitě fixován na hodnotě vyšší nebo rovné Participation kurzu nebo nižší nebo rovné Forward kurzu, klient prodává za Forward kurz
    
  • Je-li spot v příslušné maturitě fixován na hodnotě pod Participation kurzem nebo nad Forward kurzem, na základě uzavřeného Extendible Structured Knock-In Forwardu nedojde k žádné směně
    
 • Pákový efekt
   
  • Je-li spot v příslušné maturitě fixován na hodnotě vyšší nebo rovné Participation kurzu, klient prodává plný nominál
    
  • Je-li spot v příslušné maturitě fixován na hodnotě nižší nebo rovné Forward kurzu, klient prodává pouze určenou část nominálu
    
 •  Právo prodloužit obchod o další období
  • Je-li v první den daného prodloužitelného období splněna podmínka prodloužitelnosti, je obchod prodloužen o následující akumulační období (odsouhlasené parametry obchodu zůstávají platné)
    
 • Příklad:
  • Klient (EUR exportér) prodává EUR/kupuje CZK
    
  • Klient bude v datech vypořádání akumulačních období směňovat buď za mírně výhodnější Forward kurz nebo za výrazně výhodnější Participation kurz
    
  • Je sjednáno 8 akumulačních období, z nichž poslední 3 jsou tzv. „prodloužitelná“
    
  • Zároveň je do konstrukce obchodu zakomponován tzv. „pákový efekt“ – pokud je vývoj směnného kurzu z pohledu kupujícího produktu nepříznivý, pak je směňovaný nominál vyšší, než když je vývoj příznivý:
    
   • Klient prodává 1,5 mil. EUR za Participační kurz, nachází-li se spot nad nebo na hodnotě Participation kurzu
     
   • Klient prodává 1 mil. EUR za Forward kurz, nachází-li se spot pod nebo na hodnotě Forward kurzu
     

Target akumulátor

 • Klient získává výhodnější kurz než obvyklý – pokud je však vývoj směnného kurzu z pohledu kupujícího produktu nepříznivý, pak je směňovaný nominál vyšší, než když je vývoj příznivý
   
 • Klient do data splatnosti jednotlivých forwardů nezná přesný nominál, který bude směňován
   
 • Dojde-li k naakumulování cílové částky, obchod končí, zbývající měnové forwardy nejsou vypořádány vůbec
   
 • Negativní akumulace není obvykle brána v úvahu, akumulace je počítána jako Max (forwardový kurz – hodnota aktuálního fixingu referenčního směnného kurzu; 0)
   
 • Cílová částka je obvykle ohraničena – dojde-li k ukončení z důvodu naakumulování cílové částky, forwardový kurz poslední směny bude upraven tak, aby naakumulovaná částka zůstala v rozmezí cílové částky

Modifikace produktu:

 • Pákový efekt
  • Nominální částka může být sjednána s pákovým efektem (jako v níže uvedeném příkladu)
    
  • Klient prodává 100 % nominální částky, nachází-li se fixing EUR/CZK pod nebo na forwardovém kurzu
    
  • Klient prodává 200 % nominální částky, nachází-li se fixing EUR/CZK nad forwardovým kurzem
    
 • Negativní akumulace
  • Do cílové částky je započítána i negativní akumulace
    
  • Pokud by v níže uvedeném příkladu byla dohodnuta negativní akumulace, naakumulovaná částka by po třetím fixingu byla na hodnotě 920 000 CZK
    
 • Proměnný forwardový kurz
   
  • Hodnota forwardového kurzu se snižuje nebo zvyšuje v průběhu trvání obchodu tak, jak tomu je v níže uvedeném příkladu
    
 • Prodloužitelnost
   
  • Obchod může být sjednán jako prodloužitelný
    
  • Jsou-li ve sjednaný Den rozhodný splněny podmínky prodloužitelnosti, obchod je prodloužen o identickou strukturu
    

Forwardový kurz při dosažení cílové částky

 • Neměnný – bez ohledu na to, o kolik byla cílová částka překročena, poslední směna se uskuteční za dohodnutý forwardový kurz
   
 • Ohraničený s úpravou forwardového kurzu – forwardový kurz poslední směny po dosažení cílové částky je upraven tak, aby naakumulovaná částka zůstala v rozmezí cílové částky
   
 • Ohraničený s úpravou nominální částky – nominální částka poslední směny je po dosažení cílové částky upravena tak, aby naakumulovaná částka zůstala v rozmezí cílové částky, tj. Modifikovaná nominální částka = Nominální částka × (Naakumulovaná částka aktuální – Cílová částka) ÷ (Naakumulovaná částka aktuální – Naakumulovaná částka předchozí)
   
 • Příklad:
  • Klient (EUR exportér) prodává EUR/kupuje CZK
    
  • Data fixace: 29. 10., 28. 11., 19. 12., 29. 1., 27. 2., 27. 3.
  • Forwardový kurz: 28,220; 27,820; 27,420; 27,020; 26,620; 26,220 (platné pro daná Data fixace)
  • Data vypořádání: 2 obchodní dny po Datech fixace
  • Cílová částka: 1 mil. CZK
  • Nominální částka: 1 mil. / 2 mil. EUR
  • Nachází-li se EUR/CZK spot v Datu fixace na hodnotě nižší nebo rovné Forwardovému kurzu pro příslušný Datum fixace, klient prodává 1 mil. EUR
  • Nachází-li se EUR/CZK spot v Datu fixace na hodnotě vyšší než je Forwardový kurz pro příslušný Datum fixace, klient prodává 2 mil. EUR
    

Možný výsledný výplatní scénář:

 • První fixace:
   
  • Datum fixace 29. 10., datum vypořádání 31. 10.
    
  • Aktuální EUR/CZK spot v den fixace je 27,720
    
  • Klient prodává 1 mil. EUR/CZK za 28,220
    
  • Naakumulovaná částka je na úrovni 500 000 CZK
    
 • Druhá fixace:
  • Datum fixace 28. 11., datum vypořádání 30. 11.
    
  • Aktuální EUR/CZK spot v den fixace je 28,000
    
  • Klient prodává 2 mil. EUR/CZK za 27,820
    
  • Naakumulovaná částka zůstává na 500 000 CZK
    
 • Třetí fixace:
  • Datum fixace 19. 12., datum vypořádání 21. 12.
    
  • Aktuální EUR/CZK spot v den fixace je 26,820
    
  • Naakumulovaná částka nyní překročila 1 mil. CZK o 100 000 CZK, čímž je obchod ukončen, další směny se neuskuteční
    
  • Forwardový kurz poslední směny je upraven tak, aby naakumulovaná částka zůstala v rozmezí cílové částky 1 mil. CZK, tj. klient prodává 1 mil. EUR/CZK za upravenou sazbu 27,320 (= 27,420 - 0,100)

 

Uvedené příklady jsou pouze ilustrativní a mají za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.

 • Potenciál pro zisk nebo ztrátu z obchodů denominovaných v cizí měně je ovlivněn pohybem směnných kurzů
 • Teoreticky není zisk/ztráta omezena
 • V závislosti na sjednané opční struktuře klient do data splatnosti jednotlivých forwardů nemusí znát výsledný kurz, směňovaný nominál, ani zda ke směně vůbec dojde
 • Klient sice získává výhodnější kurz, než je kurz obvyklý, na druhou stranu, pokud je vývoj směnného kurzu z pohledu kupujícího produktu nepříznivý (měna, kterou kupující prodává posiluje), pak je obchod prodlužován o další směny a směňovaný nominál vyšší (u pákových struktur), než když je vývoj příznivý