Kdy se vyplatí externí zdroje financování

Externí zdroje financování se vám vyplatí, pokud máte peníze vázané ve fakturách, potřebujete stabilizovat cash flow a optimalizace pohledávek a závazků nestačí. Nejběžnější formou takového financování je podnikatelský úvěr či kontokorent. V některých případech ale podnikatelé uvítají i možnost faktoringu. Jak to v praxi funguje, si níže představíme na příkladech začínající firmy, společností z oblasti eCommerce a stavebnictví.

Nejprve se zaměřte na optimalizaci

Ještě než zvolíte typ financování, optimalizujte. Zkraťte splatnost faktur a prověřte si obchodního partnera a jeho bonitu.

Podnikatelský úvěr či kontokorent představují nejznámější a nejrozšířenější způsob externího financování. Finanční instituce dnes nabízejí i možnost faktoringu, krátkodobého financování podniku, kdy se nemusíte zadlužovat. Cílem externího financování by pro vás vždy mělo být stabilní cash flow a strategické řízení investic do rozvoje

živnostník v kadeřnictví

Podnikatelské začátky

Podnikatelský úvěr je výhodným řešením v situacích, kdy začínáte podnikat, ale nemáte stálé odběratele. Zatím se vám podařilo jen několik menších obchodů a potřebujete zdokonalit pracovní proces, chcete získávat více zakázek, ale nemáte na ně kapacity. Úvěr se také může vyplatit, pokud se ocitnete v krizi a očekáváte zisky až v dlouhodobějším horizontu. Jestliže však odběratele máte, existuje i varianta výměny peněz, které jsou vázány v dlouhých splatnostech faktur, za peníze na účtu pomocí faktoringu.

Obchodování v eCommerce

Elektronické obchodování je charakteristické délkou splatností faktur dle obrátky zboží.

Velcí odběratelé si přitom nastavují splatnosti, které mohou dosahovat až 60 dní. V rámci provozního cyklu si tak na peníze za dodané zboží počkáte i více jak tři měsíce. Pro malé a střední firmy je takto dlouhá doba mnohdy kritická. Nastávají problémy s cash flow a chybí finanční prostředky na investice do rozvoje.

Příklad: Dodáváte do velkoobchodu 1 000 ks zařízení. Komponenty nakupujete s nižší splatností faktur, čímž vzniká potíž, protože musíte zaplatit dodavatelům. Čekat na finance od velkoobchodu ale nelze.

V takovém případě je ideálním řešením nechat si zkrátit splatnost externí společností. Platební instituce Roger vám dokáže proplatit fakturu už do 3 dnů, a vy tak získáte peníze za neproplacenou fakturu ihned. Díky nastaveným procesům navíc zaurguje odběratele, pokud nezaplatí včas. Rizikové odběratele platební instituce pojišťuje pro případ insolvence a neschopnosti uhradit své závazky. Ve výsledku tedy vaše firma získá peníze a vy je můžete využít na investice do firmy nebo kompletaci další objednávky.

Na rozdíl od kontokorentu se nedostanete do mínusu na účtu. Firmu nezadlužujete. Namísto toho vyměníte jeden druh aktiv (vaše pohledávky) za jiný (za okamžitou likviditu).

Balení zásilky

Podnikání ve stavebnictví

Práce v oboru stavebnictví je finančně náročnější. Dokončit projekt trvá dlouhou dobu, už v průběhu stavby je třeba vyplácet zaměstnance, a navíc je nutné zaopatřit materiál. Na tyto výlohy se zpravidla používá vlastní kapitál z předchozích zakázek nebo z jinak našetřených peněz.

Zakázky lze i tak řešit efektivněji. Často je vhodnější vyměnit peníze vázané ve fakturách za peníze na účtu než čekat měsíce na splatnost faktury. Poplatek činí jen zlomek z faktury, naopak získané prostředky lze využít při další zakázce, kterou by jinak možná nešlo zpracovat.

Nová velká zakázka

Vaše firma se rozrostla a provozní finance jí stačí na zabezpečení nadprůměrného růstu. Zboží je úspěšné a prodává se rychle. Odběratel ale najednou chce spěšně sjednat velkou doobjednávku. Pokud o zakázku stojíte, musíte zareagovat obratem.

Už víte, že odběratel sice nastavuje přijatelnou dobu splatnosti, nicméně platí po termínu. Nabízí se opět možnost faktoringového financování. Peníze můžete čerpat do pár dnů a nemusíte si lámat hlavu s prodlevou ze strany zákazníka. Je lepší mít řešení externího financování než říci zákazníkovi, že nemáte kapacitu a čekáte na dostatek provozních financí.

Podnikatel vyřizuje zakázku

Zvolit to nejlepší v dané situaci

Mějte na paměti, že nikdy není řešením splácet úvěr sjednáním úvěru dalšího. Projděte si ještě jednou všechny kroky a zvažte, která varianta financování řeší nejlépe váš aktuální stav. Více se dozvíte ve videu, které pro vás připravila Komerční banka spolu s Platební institucí Roger.

Video je vložené z YouTube a nastavení cookies na našem webu se na něj nevztahuje. Pokud ho přehrajete, YouTube může informace z vašeho prohlížeče sbírat, i když jste cookies na kb.cz nepřijali.