ODKLAD SPLÁTEK ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE A FIRMY

Jsme si vědomi možných nepříznivých dopadů vládních opatření v souvislosti s šířením nákazy COVID-19 na podnikatelskou činnost některých z vás a rozhodli jsme se vám vyjít vstříc. Pokud aktuální situace negativně ovlivňuje vaši schopnost splácet závazky vůči Komerční bance, umožníme vám odklad splátek jistiny podnikatelských úvěrů o tři nebo pět měsíců, a to bez poplatku.

Za tímto účelem vyplňte formulář žádosti o odklad splátek (DOC, 54 kB) a zašlete ho svému bankovnímu poradci, do kopie dejte také adresu odkladprofirmy@kb.cz. Bankovní poradce vás kontaktuje a požadavek s vámi bude individuálně řešit. Pokud v době podání žádosti nebudou vaše úvěry po splatnosti, nebude mít odklad splátek negativní dopad ani do bankovních registrů. Požádat o odklad splátek můžete ihned, odklad bude možný od 1. dubna 2020.

Zpracovali jsme pro vás řadu otázek a odpovědí o odkladu splátek, které by vás mohly zajímat.

Toto sdělení nepředstavuje návrh na uzavření smlouvy a nezakládá váš nárok na odklad splátek. Povinnost platit úroky a pojištění úvěrů nebude případnou dohodou o odkladu splátek dotčena. Odkladem splátek dojde k prodloužení celkové splatnosti úvěru. Banka je oprávněna vaši finanční situaci kdykoli prověřit.

OTÁZKY K ODLOŽENÍ SPLÁTEK

Požádat mohou klienti – fyzické osoby-podnikatelé a právnické osoby, kteří se v přímé souvislosti s epidemií koronaviru (označovaného jako SARS-CoV-2) na území České republiky dostali do finančních potíží, např. výpadek tržeb, uzavření provozu, výpadek dodání zakázek, karanténa nebo OČR zaměstnanců. Doložení této skutečnosti můžeme požadovat při individuálním posouzení vaší žádosti.

Požádat o odkad splátek můžete ihned, odklad splátek bude možný od 1. 4. 2020.

Nabídka bude platit minimálně po dobu trvání nouzového stavu. O termínu ukončení budeme klienty informovat na webu KB a standardními způsoby komunikace s klienty.

Odložení splátky úvěru je umožněno na dobu 3 nebo 5 měsíců. Pokud požádáte o odklad splátek na dobu 3 měsíců a vaše situace bude stále nepříznivá, umožníme vám odklad prodloužit o další 2 měsíce.

Ano, odklad splátek vám umožníme po individuálním posouzení. Ve vztahu k záznamům v bankovních registrech sledujeme aktuální legislativní vývoj, jehož výsledek promítneme do interních postupů banky, jakmile bude schválená a účinná případná legislativní změna.

Ne. Vyplněnou žádost prosím pošlete jako přílohu e-mailu svému bankovnímu poradci a v kopii na adresu odkladprofirmy@kb.cz. Kontakt na svého bankovního poradce najdete v internetovém nebo mobilním bankovnictví. Pokud si nejste jistí, rádi vám poradíme telefonicky.

Kontaktujte vašeho bankovního poradce, který vám ho rád poskytne.

Nevadí, banka má dokumentaci k dispozici. Ve formuláři uveďte jako identifikaci klienta své údaje (pokud jste OSVČ), nebo údaje vaší firmy a alespoň obecný popis úvěrů, u kterých chcete odklad splátek řešit. Pokud bude banka potřebovat další informace, váš bankovní poradce se s vámi spojí a navrhne řešení vhodné pro vaši situaci.

Rozumíme vaší situaci a odklad splátek vám poskytneme bez poplatku.

Nemusíte, stačí jedna žádost. Formulář je interaktivní a pomocí tlačítka přidáte libovolný počet úvěrů, u kterých chcete požádat o odklad. Úvěry jednoduše identifikujete pomocí čísla smlouvy nebo čísla úvěrového účtu.

V interaktivním formuláři si vyberete ty úvěry, u kterých chcete požádat o odklad. Nemusíte tedy žádat o odklad u všech, ale vyberete si ty, které potřebujete odložit. Ostatní úvěry můžete splácet nebo čerpat dle původních podmínek.

Ano, odklad u těchto úvěrů je v KB též možný a v případě odložení splatnosti budete moci úvěr dále čerpat. Z čerpané částky budete v případě odložení splatnosti a prodloužení doby čerpání platit úroky a cenu za rezervaci zdrojů ve sjednané výši. U revolvingových nebo kontokorentních úvěrů se zárukou ČMZRB zatím odklad splátek není možný. Na tomto omezení pracujeme.

Spojte se se svým bankovním poradcem. Tyto případy budeme řešit individuálně, váš bankovní poradce vám navrhne řešení vhodné pro vaši situaci.

Úroky budou i v tomto období standardně nabíhat. Pokud máte sjednáno anuitní splácení, budete mít odložené splátky jak jistiny, tak úroků, tj. zaplatíte je až později. Budete také dále platit pojištění schopnosti splácet, pokud bylo sjednáno. Bližší informace k vašemu konkrétnímu úvěru vám sdělí váš bankovní poradce.

Po obdržení žádostí o doklad splátek se vám co nejdříve ozve váš bankovní poradce nebo jiný pracovník banky.

Po posouzení vaši žádosti s vámi podepíšeme dodatek k aktuální úvěrové smlouvě, kde budete mít daný odklad uveden a potvrzen. Součásti dodatku je také ustanovení, že k odkladu splátek došlo v souvislosti s omezením ekonomické aktivity z důvodu COVID-19.

Budeme se snažit využívat všechny dostupné formy uzavření dodatku na dálku (např. ve vašem internetovém bankovnictví) tak, abyste nemuseli nikam chodit.

Mrzí nás to, ale v těchto případech nejsme zatím schopni vám vyhovět.

  • Na prodloužení úvěrů se zárukou ČMZRB pracujeme, vyjednáváme s ČMZRB.
  • U úvěrů zajištěných zárukou EIF se odložení splátek liší dle konkrétního programu. Podrobné informace  obdržíte u svého bankovního poradce.