Operační programy

Přehled slouží k vytvoření obecné představy o dotačních možnostech a obsahuje pouze základní informace o jednotlivých dotačních programech. Pro posouzení vhodnosti Vašeho projektu pro zařazení do dotačního programu nás prosím kontaktujte.

Komerční banka doporučuje žadatelům o dotaci kontaktovat příslušné obchodní místo KB již ve fázi projektového záměru. V takovém případě je možné od začátku koordinovat cíle projektu, nastavení jeho realizační části a výběr vhodného financování. Vzájemný soulad mezi těmito stránkami projektu můžeme označit jako významnou výhodu a zvýšení šance na budoucí získání dotace z fondů EU.

Aktuální operační programy:

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Dotace pro: podnikatelé, podniky

OP Životní prostředí (OPŽP)

Dotace pro:  veřejná správa, podniky, neziskový sektor

Integrovaný regionální Operační program (IROP)

Dotace pro:  veřejná správa, neziskový sektor

Program rozvoje venkova (PRV)

Dotace pro:  zemědělci, potravináři, lesníci